Hem

Gemenskap med Gud Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 151895, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är Bok
Behandlar Gudar, Vilja och Känsla
Publicerad år 2002
ISBN 91 77 11 059 5
sidantal 186
Av Neale Donald Walsch
Publicerad av Egmont Richter

Uppföljaren till Samtal med Gud-böckerna. Nu sträcker Gud ut sin hand igen och erbjuder dig helhet och gemenskap. Nu kommer du lära känna den Gud som tror på dig.

Alias: gemenskap med gud

normal

Baksidan

Bild på Gemenskap med Gud
Bokens omslagsbild.

De flesta människor tror på Gud, de tror bara inte på en gud som tror på dem...

Du har lärt dig att prata och samtala med Gud. Du har fått styrka, hopp och kärlek i din vänskap med Gud, och du har återgäldat den, för tron är ömsesidig. Nu sträcker Gud ut sin hand igen - och erbjuder dig helhet och gemenskap. Nu kommer du lära känna den Gud som tror på dig.

Du har kommit hit för att genom dina egna upplevelser lära dig att Gud finns inom dig. Du har kommit hit för att träffa Skaparen - en Skapare som finns inom dig och över allt runt omkring dig. Och för att kunna det måste du se bortom människornas tio illusioner.

När du lär dig att se dessa illusioner kan du förändra sättet du tänker. När du kan acceptera att de bara är illusioner kan du förändra det du tror. Och när du lever utan dem kan du förändra världen.

normal

De tio illusionerna

De tio illusionerna är; 1. Behov existerar. 2. Misslyckande existerar. 3. Åtskildhet existerar. 4. Otillräcklighet existerar. 5. Krav existerar. 6. Dömande existerar. 7. Fördömelse existerar. 8. Villkor existerar. 9. Överlägsenhet existerar. 10. Okunnighet existerar.

Illusionen av behov

Detta är den första illusionen som skapats av människan. Det är dessutom den största, för alla andra illusioner grundar sig på den här. Först och främst måste vi inse att vi själva och Gud är samma organism. Livet och du är ett.

För att ha ett behov måste man, logiskt sett, kräva ett visst resultat. Gud kräver inte ett speciellt resultat, Gud är resultatet. Gud är det som är, det är omöjligt för honom att inte vara. Hur skulle han då kunna vilja ha något? Varken Gud eller du behöver någonting, skillnaden är att Gud vet om det.

Om nu Gud är allting som existerar, då bör han också vara allsmäktig. Vad kan då ske som Gud inte har valt ska ske? Ingenting. Men varför väljer han saker som gör honom olycklig? Svaret är enkelt; ingenting gör Gud olycklig. Lycka skapas inte som ett resultat av vissa omständigheter, utan det är precis tvärtom. Vissa omständigheter skapas av lycka. Så är det med alla varandetillstånd.

De flesta har svårt att tro på en Gud som inte har några behov, för det kräver att han varken tycker eller dömer. De kan inte förställa sig en människa som är på ett sådant vis och begränsar sig därför så pass att de inte heller tror att en gud kan vara det. Vi är alla delar av Gud, vi är Gud! Han är inte större än oss, vi är dock mycket större än vi tror.

En mästare har lärt sig det här. Det finns således ingenting som gör en mästare olycklig.


normal

Innehåll

9. Inledning
15. Preludium

DEL 1: Människornas tio illusioner
31. Illusionen av behov
36. Illusionen av misslyckande
38. Illusionen av åtskildhet
45. Illusionen av krav
57. Illusionen av dömande
63. Illusionen av fördömande
71. Illusionen av villkor
76. Illusionen av överlägsenhet
82. Illusionen av okunnighet

DEL 2: Bemästra illusionerna
89. Att lära barnen rätt
95. Att se illusionerna som illusioner
103. Att förstå syftet med illusionerna
106. Att meditera över illusionerna
110. Att använda illusionerna
146. Att åter-skapa din verklighet

DEL 3: Möt skaparen inom dig
159. Att ta kontroll över din kropp
163. Att ta kontroll över dina känslor
166. Att odla viljan
171. Skaparens budskap
174. Ta tillvara din stund av nåd

179. Efterord