Hem

Logik

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 154270, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin

De principer som är bestämmande för en slutlednings giltighet.

Alias: logic, logik, logisk, logiskt och slutledning

normal

Den moderna formella logikens beteckningssystem är ett instrument med vars hjälp betydelsen av vanliga satser - antingen i vardagsspråket eller inom någon särskild vetenskap - kan analyseras, klargöras och ges en exaktare formulering. Detta system gör det möjligt för oss att framställa det vi avser på ett tydligare sätt än vardagsspråket i regel medger och att uttrycka komplicerade tankar med undvikande av mångtydigheter som det i vanligt språkbruk med dess struktur är vanlig att undgå.
Det finns dock ett pris som måste betalas för dessa fördelar; man måste lära sig främmande distinktioner och sätta sig in i ett nytt betäckningsspråk.
Likaså blir många till synes enkla satser då de skall uttryckas i detta systems symboler ytterst invecklade och utdragna.

Logik, liksom whisky, förlorar sin välgörande effekt om man tar den i för stora doser. - Lord Dunsany

Hittills har den moderna formella logikens metoder och beteckningssytem visat sig vara oumbärgliga instrument framför allt vid undersökningar av den rena logikens och den rena matematikens grunder.
Inte desto mindre är det roande, och även belysande, att använda några vanliga logiska distinktioner och symboler vid en analys av några exempel på vardagligt tal.

Följande stycke hämtat ur Alice bakom spegeln av Lewis Carrol:

Du är ledsen, sa riddaren oroligt, låt mig sjunga en visa för att trösta dig.
Är den mycket lång? undrade Alice, för hon hade hört många visor den dagen.
Ja, den är mycket lång, sa riddaren, men den är mycket, mycket vacker. Den kommer få ögonen att tåras på alla som hör mig sjunga den, eller också-
Eller också vadå? frågade Alice, för riddaren hade tystnat så plötsligt.
Eller också gör den inte det, förstås. Visans namn kallas 'Koljans ögon'.
Jaså, är det namnet på visan? sa Alice och försökte verka intresserad.
Nej, du missförstår mig sa riddaren och såg smått förargad ut. Det kallas namnet för. Det rätta namnet är 'Den gamla, gamla gubben'.
Då skulle jag ha sagt 'Kallas visan så?' rättade sig Alice.
Nej, det skulle du visst inte - det är en helt annan sak! Visan kallas 'Sätt och vis', men det är bara vad den kallas, förstår du väl!
Men vad är det för en visa då? sa Alice som hade hunnit bli alldeles yr i huvudet.
Jag skulle just komma till det, sa riddaren. Visan är nämligen 'Där satt en gång uppå en grind', och melodin har jag hittat på själv.
Som han sa det, höll han in hästen, släppte tyglarna och började sjunga med han långsamt slog takten med ena handen. Över hans godmodiga och dumma ansikte gled ett svagt leende och han tycktes njuta av sångens välljud.

Ett av de vanligaste felen i språkliga uttryck är det exemplet på felslut; Tigrar äter kött, kött är ett ord => alltså äter tigrar ord.
Sådana missuppfattningar kan man undvika genom att strikt fasthålla vid skillnaden mellan användning och omnämnandet av symboler, och vid den brukliga beteckningsmetoden att använda citationstecken för att framställa namn på språkliga uttryck, som i ovanstående exempel.