Hem

Holism

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 159, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/holism.html

Uppfattningen att helheten bestämmer delarnas egenskaper.

Alias: helhetssyn och hollistiskt

normal

Holism står för helhet. De fantastiska hologrammen har kommit att tjäna som liknelse och symbol för ett sätt att se hela världen. På samma sätt som varje del av ett hologram rymmer hela bilden sägs varje del av universum - varje atom - rymma hela universum. Av detta följer att allt man gör har en inverkan på allt och alla. Vi är alla sammankopplade genom att vi alla bär hela universum inom oss.

Hologrammen används även inom hjärnforskningen för att beskriva hur minnen och färdigheter inte sitter i någon bestämd del av hjärnan utan verkar vara utspridd. För varje del av hjärnan man tar bort blir minnet eller färdigheten bara lite otydligare. Denna holografiska aspekt av hjärnan har man kunnat studera genom att konstruera artificiella neurala nätverk.