Hem

Atom Materia, Microscopic Scale Object

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 148916, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Materia och Microscopic Scale Object
kan vara en del av Molekyl

Atom betyder odelbar, det var vad man trodde atomen var för inte alla länge sedan. Det visade sig dock vara felaktigt, men ordet förblev oförändrat. All materia är uppbyggt av atomer.

Alias: atom, atomer och nukleoner

normal

En atom kan bestå av tre partiklar; protoner, neutroner och elektroner. Kärnan av atomen består av protoner som är positivt laddade. Som alla vet tar positiva partiklar ut andra positiva partiklar, så för att kunna existera behövs neutroner som är elektriskt neutrala för att kärnan skall kunna hållas samman. Väteatomen har dock vanligtvis inga neutroner då kärnan bara är en proton. (om vi inte pratar om isotoper)

Kring kärnan kretsar elektroner som är negativt laddade. Skulle vi förstora väteatomens kärna så att protonen blev i samma storlek som solen vore atomen otroligt mycket större än vårt solsystem. Krafterna som håller ihop en atom är många många gånger starkare än gravitationen.

Atomer består av ca 99,9 % vakuum! Det vi kallar fast är egentligen nästan enbart tomrum. Exakt vad som gör viss energi till materia vet man inte riktigt, jag personligen är mycket nyfiken på att få reda på svaret.

Så vad består partiklarna av som bygger upp atomen? Svaret är kvarkar. Vad bygger upp dem? Möjligen strängar, fast strängteorin är inte allmänt accepterad ännu.