Hem

Sol Gud, Stjärna, Magisk planet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 9887, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Gud , Stjärna och Magisk planet

Sol är jordens stjärna, den har dyrkats som gud eller gudomlig makt i många kulturer.

Alias: solen

normal

Kortfattat:

StjärntypGul dvärg.
Diameter1 400 000km.
Runt sin egen axel25 jorddygn vid ekvatorn och 36 vid polerna.
MedeltempI centrum: 15 milj grader celcius. Vid ytan: 6000 grader celcius.
Består av75 % väte och 25 % helium.

normal

Solförmörkelse

Man säger att en förmörkelse är när en himlakropp går in i en annan himlakropps skugga och förmörkas därav. Och en ockulation är när en himlakropp, vanligen en måne, täcker en bakomliggande.
Detta betyder att en solförmörkelse är en månockulation av månen.

Vid en solförmörkelse av vår sol så faller månens skugga på jorden då månen befinner sig mellan jorden och solen.
Ibland dock när månen befinner sig långt ifrån jorden, detta då avståndet varierar, så kan man vid en solförmörkelse se solen som en ring runt månen.
Andra gånger så är förmörkelsen inte total utan det blir en partiell förmörkesle.

Det blir åtminstonde två gånger om året en solförmörkelse någonstans på jorden.
Nästa solförmörkelse i Sverige kommer att ske i Norrland den 16 Oktober 2126 och en till den 3 Juni 2133. Senast vi hade en i Sverige var den 30 Juni 1954 över Götaland.

Konstigt nog är dock solförmörkelser lite vanligare än månförmörkelser. Men man ser dock mer månförmörkelser från en bestämd plats än solförmörkelser, detta för att man kan se månförmörkelser på ett större område än solförmörkelserna.
Månförmörkelserna kan ses på mer än halva jorden medan solförmörkelserna kan enbart ses på ett omröde som är 20-40 mil brett.

normal

Den oövervinneliga Solen som arketyp (grek. Apollon), förknippad med det eldiga Lejonet symboliserar kunskap, förnuftets och ädelmodets ljus samt gudomlighetens, vitalitetens, modets, dramatikens, spiritualitetens, inspirationens, generositetens och intuitionens strålkraft.

Men han kan också vara auktoritär, egocentrisk, stolt, hyperaktiv och nervös, teatralisk, kvävande och förtryckande. Han är fågäng och skrytsam.

Solen är en storebror eller storasyster eller - negativt - en välvillig diktator.