Hem

Sekhmet Egyptisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 132131, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Egyptisk gudom

Solgudinna, sedermera hämndens gudinna.

Alias: sekhmet

normal

Sekhmet är en lejongudinna,hustru till Ptah och mor till Nefertum. Hon betraktas även som en krigsgudinna.
Enligt myten skapades hon av elden från Ras ögon, då han vredgats över människorna som vänt honom ryggen.Han beordrade Sekhmet att hämnas och hon lydde och mänskligheten
var på väg att förintas.

Myterna om hur Sekhmet skapades skiljer sig åt en del.
En skildrar hur hon skapades av Ra, medan en annan berättar hur gudinnan Sekhmet-Bast klövs till två systrar; gudinnorna
Sekhmet och Bast. Då detta skedde, skapades cykeln av liv och död.Tillsammans symboliserar de detsamma som den orientaliska symbolen Yin Yang - två motpoler som är en del av det hela - ljus och mörker.

Medan Bast var en beskyddarinna av positiv energi, så var Sekhmet en beskyddarinna av negativ energi.
Hon stod för solens destruktiva krafter och döden.Hennes beskydd bestod i hämndlystnad och snabb rättvisa.
I senare år förvandlades hon till en mer fridsam gudinna, som representerade visdom och beskydd för de rättfärdiga.

Sekhmet avbildades ofta som en mörkhyad kvinna med lejonhuvud och med solskivan på huvudet.