Hem

Hämnd

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 721612, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Vedergällning

Alias: hämnd och vedergällning

normal

Att utkräva hämnd är inte ett samfunds sak eller uppgift. Hämnd är den enskildes ensak,även om man hämnas någon annan som har drabbats av någon oförätt, så är det en enskild handling som utförs. Men att hämnas något som inte är av personlig karaktär är då i så fall något annat än hämnd. Värdet av en hämnd är individuellt. Ofta är upprättelse nog. Det beror till stor del på den förorättandes uppsåt om det krävs mer,men det är som sagt var upp till den enskilde. Och om du utkräver hämnd har det förmodligen inverkan på tredje person, väg in allt väsentligt, även då återverkningar.