Hem

Tai-chi-tu Symbol

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 152552, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: sENiD
är en sorts Symbol

Tecken från Kina som representerar motsatser. Punkten som finns i de olika fälten står för att en sak inte kan existera utan sin motsats.

Alias: tai-chi-tu, yin och yang och yin yang

normal

Yang och yin kallas tillsammans för Vägen (Tao), eller som Förändringarnas Bok slår fast, Ett yang och ett yin: detta är Vägen. Vägen definieras traditionellt som Ordet. För att sammanfatta, från den Stora Sanningen kom yang och yin, eller Ordet, och allting blev skapat enligt Ordet. Därför är den Stora Sanningen den Primära Orsaken för alla existerande varelser, den integrerande kärnan och harmoniska partnern till yang och yin.

Det står skrivet i Johannes evangeliet att I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. och allt blev till genom det. Genom att jämföra detta till det metafysiska i Förändringarnas Bok, så kan vi förstå att den Stora Sanningen, som är den harmoniska källan för yang och yin eller Ordet, är ingen annan än Gud. Som vi har sett är Gud den harmoniska subjekts-partnern för tvåfaldig karaktär. Enligt Skapelsens Princip så har allt skapat genom Ordet en tvåfaldig karaktär.

Detta visar att Ordet själv består av en tvåfaldig karaktär.

Därför är det sant som det hävdas i Förändringarnas Bok att yang och yin tillsammans är Ordet.

Men den östasiatiska metafysiken ser endast på universum utifrån yang och yin, och misslyckas att se att allting skapat även består av en inre karaktär och en yttre form. Så även om det på detta sätt avslöjar att den Stora Sanningen är subjekt-partnern till harmonisk yang och yin, så misslyckas den att visa att den Stora Sanningen också är subjekts-partner till harmonisk inre natur och ursprunglig yttre form.
Därför förstår den inte att Den Stora Sanningen är en Gud med personlighet.

Vi har nu förstått att grundkonceptet för Östasiatisk filosofi, så som det utrycks i Förändringarnas Bok endast fullständigt kan förstås med hjälp av Skapelsens Princip.

På senare år så har Orientalisk medicin alltmer uppmärksammats över hela världen.
Dess framgång beror på det faktum att dess grundläggande principer, vilka fokuserar på konceptet yang och yin, är i enlighet med Skapelsens Princip.