Hem

Tai Chi Chuan Helande, Meditation, Motion, Kampkonst

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 428, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: taz76
Denna text är importerad från /old/psi/tai_chi.html
är en sorts Helande , Praktiserbart , Meditation , Motion och Kampkonst

Tai Chi Chuan är en kinesisk kampkonst, som baseras på begreppet Tai Chi.

Alias: tai chi och taiji

normal

VAD ÄR TAI CHI & QI GONG?

Qi Gong är ett samlingsnamn för de traditionella kinesiska metoder som genom meditation och rörelseövningar påverkar människans Qi. Tai Chi är en undergrupp av dessa. Qi kan ses som livskraften, energin som finns i allt och som i människan flödar i ett grenverk av kanaler. Människans hälsotillstånd och harmoni är beroende av balansen och det fria flödet i detta system. Det kan påverkas genom exempelvis akupunktur, massage, akupressur samt meditation och rörelseövningar. Det mentala påverkar det kroppsliga och kan ge upphov till såväl välmående som sjukdomssymptom, och det fysiska påverkar i samma utsträckning det psykiska. Detta är ju egentligen allmänt känt, men det är sällan vi tar fasta på detta. I den kinesiska medicinen går man så långt som att se dem båda som ett och samma. Tai Chi och annan Qi Gong lär oss därför att arbeta med såväl kroppslig som själslig balansering.
Qi Gong betyder helt enkelt Qi-energi övning och har utvecklatsparallellt med den kinesiska medicinen sedan tusentals år. Tai Chi har sin bakgrund i Qi Gong-system som De fem djurformerna från Dao Yin och andra taoistiska övningar, som på 1200-talet sammansmältes av munken Cheng San Feng till Tai Chi. På så sätt har Tai Chi sina rötter i kinesisk filosofi, främst taoismens Yin-Yang tänkande, och i den kinesiska medicinens människosyn.

Tai Chi är alltså på en och samma gång gymnastik, meditation och Qi Gong. Grundövningen är den långsamma formen som är en flytande, obruten serie rörelser. De utförs långsamt, mjukt och kraftfullt med avspänd kropp och avspänt sinne, men ändå med djup koncentration, på ett sådant sätt att hela organismen stärks och balanseras. Genom att öka det fria flödet av Qi-energi arbetar Tai Chi på att återskapa balansen mellan människans fysiska, mentala och själsliga natur. Det motverkar stress och sjukdomar, leder till bättre hälsa och välbefinnande. Tai Chi Chuan, som är det fullständiga namnet, kan läras av alla oavsett kön, ålder och fysiska förut-sättningar.
Tai Chi, som också är namnet på Yin Yang-symbolen, arbetar med att kombinera den inåtriktade, meditativa Yin-energin med ett kampkonstmönster för att ge fokus och riktning för den utåtgående Yang-energin. Dessa utgör ett komplementärt motsatspar, därför jobbar vi också med partnerövningar där man lär sig att harmonisera dessa energier och tillämpa Tai Chi's principer. Genom att accelerera den långsamma formen förvandlas den till en sofistikerad kampkonst, en av de få som man kan tillägna sig i hög ålder. Om man gradvis lär sig detta och fortsätter att utveckla dess inre och yttre tekniker utvecklas Tai Chi med tiden till ett effektivt självförsvar där mental kontroll och balans är av större vikt än fysisk styrka.

ref:

http://w1.409.telia.com/~u40908341/index.htm

http://www.ettl.co.at/uc/swedish/#i4

normal

Tai Chi Chuan är en kinesisk kampkonst, som baseras på begreppet Tai Chi. Tai Chi Chuan använder symbolen för begreppet Tai Chi (se Yin och Yang, taoism) som sin symbol.

De flesta som utövar tai chi gör det endast i hälsosyfte och känner ofta till bara en liten del av allt som ingår i Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan innehåller bl a handform, vapenform, självförsvar/tillämpningar, pushing hands (partnerövningar) och Nei Kung (Chi Gong liknande övningar för inre styrka). Det finns många olika skolor/grenar av Tai Chi Chuan de tre största är Yang, Wu, Chen.