Hem

Välbefinnande Känsla

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 9725, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: xia
är en sorts Känsla

Att må bra och att ha god balans i livet.

Alias: må bra, må bra psykiskt, psykiskt välmående, välbefinnande och välmående

befäst

Aristoteles är den förste man känner till att föreslå ett samband mellan humöret och hälsan för över 2000 år sedan. I början av 1900-talet började man dock studera det vetenskapligt. Negativa känslor kan utgöra en lika stor hälsorisk som rökning hävdar en del forskare.

Virus använder samma receptorer som neuropeptiderna gör för att ta sig in i en cell. De konkurerar alltså om samma mål, och finns det en större mängd peptider så har viruset svårare att nå fram till receptorn. Det inre utkämpar strider för att hålla vissa känslor i schack helt enkelt, därmed får vi mindre energi över till det yttre och detta kan starkt hämma våran förmåga att arbeta klart och målinriktad.

Det är dessutom så att vanliga förkylningar ligger bakom västvärldens ledande dödsorsak - hjärtsjukdomarna. Således kan vanliga förkylningar utvecklas till hjärtproblem, och där kan det finnas en koppling till känslornas peptider och receptorer.