Hem

Schack Spel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 584345, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: CarpeNoctem
är en sorts Spel

Ett spel för två personer med vardera 16 pjäser på ett bräde med 64 rutor, omväxlande ljusa och mörka.

Alias: chaturanga, chess och schack

normal

Schack är ett strategiskt uppbyggt brädspel som finns i en mängd olika varianter världen över. Grundtanken med spelet är dock alltid att besegra sin motståndare genom att schacka kungen, dvs, hota kungen och samtidigt göra honom i ospelbart skick.

Schack bygger först och främst på intelligens och skicklighet, även om inslag av tur ibland förekommer.

En god schackspelare är analytisk både när det gäller det egna spelet och motståndarens. Han/hon har lätt för att särskilja specifika mönster samt planera drag långt i förväg. Spelet passar de flesta personlighetstyper då det finns utrymme för både aggressivt och passivt spel, eller en kombination av båda.

I och med dataålderns intrång så har spelet förärats en ny dimension, nämligen möjligheten att mäta sig med artificiell intelligens. En dator kan förutspå flera tusen gånger fler möjliga drag än en människa, beroende på hur kraftig processor den har. Detta skulle kunnat ha tagit udden av spelet, om det inte vore för att dagens datorer är alltför rationella i sitt tänkande, medan en schackspelare uppmuntras att vara irrationell.

normal

Det hinduiska ordet för schack är Chaturanga.

Det indiska spelet Chaturanga eller Fyra Kungar (ca femtonde och sextonde århundradet A.D.) är en medeltida version av schack.

Det indiska originalspelet hade en österländsk ämbetsman och en elefant istället för dagens kung och biskop.

Vissa forskare har föreslagit att spelkort är förenklade versioner av schackpjäser. Det är möjligt att vissa av spelarna, som saknade mer utsmyckade schackfigurer istället valde att porträttera de olika figurerna i enkla former på små, släta ytor.

Att spelkort har en slående likhet med vissa schackpjäser går inte att förneka. Hovkorten har samma namn som kungen och riddarna, svitkorten liknar schackbrickor. Nåväl, även om det finns flera likheter mellan spelkort och schackpjäser, finns det lika många olikheter.

Medan schackspelare kontrollerar åtta pjäser som representerar hovet och åtta brickor - så innehåller en kortlek bara tre av fyra figurer och tio numrerade kort. Medan man spelar schack är alla brickor fullt synliga och spelet innehåller mycket av strategi, medan kortspel handlar mycket om risktagning och spelarens kort är hemliga.

normal

Schackspelets symbolism beskrivs 1928 av Manley P. Hall enligt följande:

Den vita kungen är Ormuzd och hans svit representerar det sanna jaget. Den svarta kungen är Ahriman och hans följe symboliserar ickejaget och falskt ego. Enligt den filosofiska sammansättningen av människan, representerar kungarna anden, drottningarna sinnet, biskoparna känslorna, riddarna vitaliteten och slotten eller lurendrejarna den fysiska kroppen.

Kungen i sitt varande av ande kan inte fångas, men förlorar striden när han är så pass omringad att han inte kan fly.

Kommentar:

På så vis kan en del av all den forntida symbolismen hos schackbrickor ha hittat sin väg in i tarotkortleken.