Hem

Den stora Striden Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 471516, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Spiritualism, Bibel, Antikrist, Reformationen, Djävulen, Jesus, Domedagen, Harmagedon och Kristendom
ISBN 91-630-2665-1
sidantal 639
Av E.G. White
Publicerad av CWA

En bok om striden mellan de onda och de goda krafterna i världen.

Alias: den stora striden

normal

Baksidetext

Vad händer bakom kulisserna till vår egen tid? Vilka krafter styr utvecklingen?

Här får vi följa den stora striden mellan å ena sidan upplysning och kraven på tanke- och åsiktsfrihet och å andra sidan maktfullkomlighet och tyranni.

De 42 kapitlen ger en dynamisk och medryckande framställning av inte bara bakgrunden till vår problematiska tid, utan också spelet bakom kulisserna, som kommer att utmynna i en oundviklig konfrontation mellan de goda och onda krafterna i världen.

Ellen Whites böcker har blivit spridda över hela världen i tiotals miljoner exemplar.