Hem

Jesus Magiker, Kanal, Helare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1397, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/person/jesus.html
är Magiker , Kanal , Helare och Trobart

Jesus från Nasaret: Grundaren av kristendomen, som anser Honom vara själva Gud i kött, dvs. Guds enfödde son

Alias: i.n.r.i., jesus, kristus och yeshua

normal

Jesu kors.
Gud älskade verkligen sitt utvalda folk, israeliterna, som ju var förberedda att ta emot Messias. Han profeterade många gånger att Messias skulle komma och varnade till och med att stunden var nära. Gud hade till och med en förlöpare, Johannes Döparen, för att vittna om Messias. Så Israels folk väntade och längtade passionerat efter den utlovade Messias.

Tragiskt nog så misslyckades det väl förberedda folket att känna igen Messias då han kom. Guds son gjorde allt för att övertyga folket om vem han verkligen var. Men han blev missförstådd och stämplad som hädare (han utgav ju sig för att vara Guds son) och slutligen korsfäst. Till och med de hedniska härskarna på den tiden visste ju att Jesus var oskyldig. Ändå så var de som dömde honom skyldig ironiskt nog hans eget folk och de judiska ledarna, som Gud själv hade fostrat och förberett under så lång tid. Faktum är att de var ivriga att bli av med Jesus och sända honom till korset. Varför ?

Kristna har av tradition trott att Jesu död på korset var förutbestämt och en del av Guds ursprungliga vilja. Nej! Det var ett ångerfullt misstag att korsfästa Jesus. Att korsfästa honom blev konsekvensen av det israeliska folkets okunnighet om Guds vilja. Guds vilja var tydligt att det utvalda folket skulle tro på och acceptera Jesus (Joh 6:29) och mottaga frälsning. Israels folk visste inte vem denne Jesus från Nasaret var, för även då han hängde döende på korset så hånade de honom genom att ropa, vi tror på dig som frälsare bara om du kommer ner från korset. Även Bibeln pekar på detta, “Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom.” (Joh 1:11). Och aposteln Paulus vittnade att “Den (härligheten) kände ingen av denna världens makter till - om de hade känt till den, så skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre.” (1 Kor 2:8)

Dagens kristna vet inte vad som verkligen hände på Jesu tid. Om det var Guds enda vilja att korsfästa sin son. Varför förberedde Han då så noggrant ett utvalt folk, under så lång tid ? Var det inte uttryckligen för att skydda sin son mot de otrognas gärningar ?

Jesus bad i sin sista bön i Getsemane “Min själ är bedrövad ända till döds...Fader låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt.” (Matt 26:38-39). Jesus uttalade denna bön, inte en gång utan tre gånger. De flesta kristna tolkar detta så att även om hans mission var att dö på korset, så bad Jesus sin bön i rädsla och mänsklig svaghet. Men kunde Jesus Kristus, mänsklighetens räddare, verkligen be en bön av svaghet ?

Varken den första kristna martyren, Stefan, eller någon av de många martyrer som följde bad någonsin av sådan fruktan och svaghet. Sa de, “låt denna bägare gå förbi mig”, innan de dog ? Hur kan vi påstå att Jesus var svagare än dessa martyrer ? Särskilt om det var hans plikt och mission att dö på korset. Varför bad då Jesus på detta sätt ?

Jesu bön i Getsemane var inte en självisk bön eller bön av rädsla för att dö. Om korsfästelsen var den enda vägen för Jesus att rädda mänskligheten, så skulle han gladeligen givit sitt liv på korset flera hundra gånger.

Jesus var bekymrad över sin mission här på jorden, att återställa Guds syfte med skapelsen. Hans hjärta var så bekymrat för han visste hur Gud skulle sörja om han inte kunde fullgöra sin mission. Och mänsklighetens slutliga frälsning skulle uppskjutas tusentals år. Jesus förutsåg också att hans lärjungar och hans andra efterföljare, de kristna, skulle möta fruktansvärd förföljelse, och även behöva dö som han skulle göra på korset. Han var också förkrossad över den oroliga framtid som skulle komma över israeliterna, som hade förkastat honom.

Därför bad Jesus i Getsemane, en sista desperat bön till Gud. “Även under dessa svåra förhållanden, låt mig få stanna på jorden så att jag kan fortsätta min mission och förändra människors hjärtan till att acceptera mig.”

Om döden på korset var Guds förutbestämda vilja, varför sa då Jesus till Judas Iskariot, som förådde honom, “...ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född.” (Matt 26:24)

Vidare hur kan vi förklara Jesu utrop på korset, “Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig ?” (Matt 27:46).

Om korsfästelsen verkligen var Guds vilja, varför kände han då inte glädje på korset, när han så framgångsrikt fullbordat sin mission ?

ref:
http://www.ettl.co.at/uc/swedish/6t4.htm#I20

normal

Om Jesu liv och verk står att läsa i Nya Testamentet i Bibeln. Jesus Kristus är den centrala gestalten inom kristendomen, den kristna kyrkans Herre och den i evangelierna förkunnade världens Frälsare.

Han är en historisk person, en judisk förkunnare och lärare från staden Nasaret i södra Galliléen.
Jesus korsfästes efter en kort offentlig verksamhetstid i Jerusalem vid påsk något av åren 28-30.

normal

I.N.R.I. är förkortning av den latinska överskriften på Jesu kors och betyder Jesus från Nasaret, judarnas konung.

latin: Iésus Nazarénus Rex Iudaeórum

normal

Namnet Jesus är grek. form av det arameiska Jeshua eller hebreiskans Josua.

Kristus (Christus) är lat. form av Kristos den smorde, arameiskans meshicha, vilket blir grek. Messias.
Kristus är alltså egentligen en titel konung.