Hem

Rädsla Känsla

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142816, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: invisible
är en sorts Känsla

Rädsla ingår i grundkänslorna som är medfödda - en reflexartad reaktion. Det finns också inlärd rädsla, där socialt betingad rädsla ingår.

Alias: maktlöshet, rädsla och rädslor

normal

Förmågan till rädslan är medfödd - en överlevnadsreaktion som uppstår automatiskt ur hjärnstammen, hjärnans äldsta och ursprungligaste del.
Reflexen är till för att rädda oss undan farligheter som skulle kunna hota arten. Den ingår i ett slags alarmsystem vi föds med.

Inlärd rädsla kommer oftast ur betingning. Denna känsla är förknippad med minne, medvetet eller omedvetet. Tidigare liknande orsak som gav negativ verkan har skapat associationsbanor i hjärnan.

Socialt betingad rädsla är överförd. Vi reagerar genom att smittas av andras rädslor.
Den inlärda rädslan kommer ur kopplingar i hjärnans limbiska system, framför allt är det amygdalakärnorna som aktiveras.