Hem

Nattskräck Rädsla

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474044, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
är en sorts Rädsla

Ett barn som vaknar mitt i natten, skriker sig svettigt, är okontaktbart och inte låter sig tröstas, kan lida av något som kallas för nattskräck.

Alias: nattskräck, pavor nocturnus, pn och skräckfyllt uppvaknande

normal

Nattskräck uppträder ofta på förnatten, under den så kallade djupsömnen. Efteråt minns barnet ingenting av det hela.

Nattskräck är vanligt när barnet är mellan 4 och 6 år, är ofta ärftligt och tros bero på omognad i barnets nervsystem och växer bort med tiden, säger Maare Tamm.

Håll om barnet, prata lugnande, ha tålamod tills det går över. Väck inte barnet utan vänta tills det somnar om.


normal

Pavor nocturnus (PN) är en speciell typ av sömnstörning som är mer vanlig bland barn än vuxna. PN innebär ett plötsligt uppvaknande under sömnens djupaste fas (fas fyra). Ibland sker uppvaknandet precis efter att en så kallad sömnparalys har släppt. Kännetecknande för denna typ av sömnstörning är att man vaknar med stark ångest och kroppsliga symtom som hyperventilering, hjärtklappning och svettningar. Man kan även gråta.