Hem

Tålamod

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 678567, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

En utvecklingsbar förmåga att uthärda som bl.a. innebär att individen vågar och kan invänta resultat

Alias: fördragsamhet, tidstolerans och tålamod

normal

Tålamod kan delas upp i tåla och mod.

Tåla som i att stå ut med och mod att våga trots rädsla.
Det vill säga stå ut med att vara rädd en tid, att vänta, för att nå det som personen vill nå med det som krävde mod.