Hem

Dröm Förändrat medvetandetillstånd, Visualisering

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 84, v9 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
Denna text är importerad från /old/psi/droem.html
är Upplevbart , Förändrat medvetandetillstånd och Visualisering

Sammanhängande följd av uppfattningar som infinner sig under sömnen.

Alias: dream, dröm och drömtillstånd

Anette Dahlbergs dröm
Dröm
David Booths dröm
ESP i dröm
David Booth hade 1979 en sanndröm om en flygolycka i Cincinnati
Daniel Mentzens dröm
Dröm
Ina Dahlbergs dröm
Dröm
Ina Dahlberg har en återkommande dröm om husdjur
Anette Svenssons drömmar
Dröm
Christoffer Lernös dröm
Dröm
Håkan Lundgrens drömmar
Dröm
Håkan Lundgren hade en natt två konstiga drömmar...
Jesper Lindströms dröm
Dröm
Jesper Lindström drömmer fortsättningen på sin dröm natten efter.
Jesper Währner dröm
Dröm
Jesper Währner drömde att han träffade sin döde far
Robert Franssons drömmar
Dröm
3 av Robert Fransson under 1994
Karl Jéesaars drömmar
Dröm
Karl Jéesaars lider av drömmar som inte har något som helst sammanhang
Jonas Öbergs drömmar
Dröm
Två drömhistorier från Jonas Öberg
Jonas Liljegrens drömmar
Dröm
Drömhistorier från Jonas Liljegren
Magnus Zeisigs dröm
Dröm
Magnus Zeisig dröm inspirerad av TV5 Nordics serie Pluton B i Vietnam om amerikanska soldater under och efter Vietnam-kriget.
Rickard Sundströms drömmar
Dröm
Rickard Sundström läser texter i sina drömmar
Martin Skoghs dröm
Dröm
Martin Skoghs dröm om djurvarelser.
Flera drömhistorier
Dröm
Flera sanndrömhistorier
ESP i dröm
Karin Bjärlinds dröm
ESP i dröm
Karin Bjärlind hade en sanndröm om Olof Palmes död
Sanna Vifells drömmar
ESP i dröm
Sanna Vifells drömmer sanndrömmar om sin dotter.
Pontus Mårtensons dröm
Mardröm
Mardröm om att det brinner i hela rummet
Per Anderssons dröm
Mardröm
Per Andersson spelade Ouija-board i drömmen
Maria Lindmans drömmar
Mardröm
Maria Lindman drömde tre mardrömmar på en natt
John Quists drömmar
Mardröm
John Quist två drömmar en morgon
Jeannette Ekbloms dröm
Mardröm
Jeanette Ekblom drömde om att hon missade tåget flera gånger
Drömhistorier från Fredrike Lantz
Mardröm
Fredrik Anderssons drömmar
Mardröm
Fredrik Anderson drömde som 4:årig återkommande en mardröm om sin Kermit-liknande groda
Drömhistorier från Anders Persson
Mardröm
Diana Lindholms dröm
Mardröm
Anders Skelanders dröm
Mardröm
Drömhistorier från Agneta Blom
Mardröm
Agneta Blom bestämde sig för att skaka på huvudet när hon drömde mardrömmar för att vakna.
Drömhistorier från Traxy
Dröm
Drömskildringar av Traxy.
befäst

Vi drömmer under theta, sigma och alfa-stadiet.

Drömmar kan upplevas i vissa stadier under sömnen. De upplevs väldigt olika från människa till människa. Vissa påstår att det bara är simulerade signaler i hjärnan, andra påstår att det faktiskt äger rum på ett annat plan.


befäst

Under natten justeras kretsloppet av peptidreceptorer och känslornas molekyler släpps loss (för att regenera feedbacksystemet). Drömmen får då inte bara ett innehåll av händelser, utan också av känslor, vilket medför att man både kan skratta och gråta under drömmar.

De starka känslor som inte behandlas under dagen lagras på cellnivå. Under sömnen kan en del av denna lagrade information frisättas och stiga upp till medvetandet som en dröm. Att minnas sina drömmar och bearbeta dem känslomässigt kan därför vara en mycket läkande process.

normal

A dream can be defined as a series of images, reported in narrative form, that occur during sleep. It is important to note that scientists who work with dream content inevitably work with reports which might or might not accurately represent the dream as originally experienced. Sigmund Freud (e.g., Freud, 1922/1963) collected cases of purported telepathy in dreams, feeling that psychoanalysis could assist in unraveling the puzzling aspects of telepathic messages and insights. He concluded, Sleep creates favorable conditions for telepathy. If Freud was the first major figure in psychiatry to attach scientific importance to ESP in dreams, the credit for being the first psychiatrist to devise a method to test for it experimentally belongs to Montague Ullman. As a radical departure from the repetitious card-guessing procedures, Ullman used art prints as targets, especially those with emotional content.


normal

Drömmar

Drömmar är en del av vår verklighet. Något som vi normalt upplever varje dag, vaken eller sovandes, dagdrömmar, nattdrömmar, skapande drömmar osv. Det sägs att drömverkligheten går 44 ggr snabbare än vår. Drömma kan man göra på flera olika sätt, endera bara drömma, en dröm som är styrd av dina mönster, funderingar, rädslor och förhoppningar. Dessa drömmar kan man tolka genom en drömbok.

För att lättare komma i håg dina drömmar kan du lägga en bergskristall, renad i saltvatten innan. Lägg den under kudden för att förstärka drömenergin. Drick ett glas vatten innan du lägger dig eller när du går upp på morgonen.

Skapa en dröm!
Är när du kliver in i en dröm och gör till en vaken dröm. Bestäm dig innan du ska sova vad du ska drömma om, börja med något enkelt som att vakna en speciell tid, bestäm tid i verkligheten, tex 3 på natten. Då ska du vakna och genast gå tillbaka i en dröm du hade och agera självständigt, medvetande.

Detta kan vara svårt att förstå men läs igenom det ett på gånger ändå, så kanske du förstår! En dröm där ditt högra jag är i kontakt med ditt medvetna. Kan du lära dig att styra, Tänk ut något som du vill ha svar på, något inom en kort framtid.. Säg till ditt övermedvetna att du vill få vägledning i den frågan.

normal

Dreams

This is how the subconscious mind creates dreams: By tuning into the astral dimension during sleep, it can create any scenario it wishes. This is the subconscious mind's way of solving problems and of communicating with the conscious mind. It creates a series of complex thought form scenarios and projects them into the mind stuff of the astral dimension, where they become solid. The conscious mind then lives through and experiences these created scenarios in the dream state. In a way its like a movie projector (subconscious mind) projecting onto a movie screen (astral dimension).

normal

Spå din Dröm

Har du någonsin vaknat upp och drömt en dröm som du bara måste få reda på vad den betyder???
Det har vi många jag har börjat gått in på ämnet Drömar och har hittat en massa böcker om ämnet. Jag har här tänkt att skiva några saker som man kan ha till användning när man vill få reda på vad det är man drömt....

har du drömt om:
adoptivbarn : Någon vill utnyttja dig.
Aftonsjärna : Glädje och fröjd.
Akrobat : Svårighet att behålla inkomst.
Album : Nyfikenhet.
Altare : Tröst och glädje.
Antilop : Brådskande resa.
Arv : Förhoppningar som svikes.
Bada : glädje inom familjen.
Berg : Kommande tråkigheter.
Bin : Pengar.
Björn : Du får ta dig i akt för onda människors anslag.
Blixt : Häftig förälskelse.
Blyertspenna : Ingen tror ditt ord.
Bok : Nöd och lidande förestå.
Borg : Stora planer går om intet.
Bulldogg : Var ej enivs.
Bur : Med fåglar i, Frihet och glädje. Tom bur, Stor bedrövelse.
Bröd : Uppnå anseende.
Buske : Bliva beundrad.
Byxor : Förlust.

Det kommer mer ord senare.

normal

Tio gyllende regler för hur du kan styra dina drömmar.

1. Förbered dig mycket noggrant för sömnen. Din grundställning måste vara ett inre lugn om du vill styra dina drömmar till en viss grad. Det är lämpligt att en sådan kväll avstå från teven, men också alltför hetsiga diskussioner eller rent av gräl. Att föredra vore däremot en promenad eller lugnande musik.

2. Det är också viktigt att ditt sovrum är trivsamt. Du måste kunna krypa upp i sängen och skapa en harmonisk miljö, och du får inte hindras från att må bra av vare sig obehaglig temperatur eller oväsen.

3. Det tjänar inte mycket till att gå till sängs dödstrött och sedan hoppas kunna påverka sina drömmar. Gör klart för dig att du trots allt uträttar ett andligt arbete när du försöker få grepp om dina drömmar. Gå till sängs alltså i rätt tid och unna dig, innan du somnar, femton till trettio minuter som du använder till att mentalt förbereda dig för natten.

4. Du behöver ostörd koncentration. Det förutsätter förståelse får din partners sida. Kanske kan du påverka dina drömmar först när din partner sover. Kanske är din partner så tillmötesgående att han eller hon inte hindrar ditt försök, inte talar med dig och inte stör dig på något sätt.

5. Du behöver en positiv inställning till dig själv, den gångna dagen och det som du just upplevt. Försök att förtränga allt det negativa, eller bearbeta det i medvetet, vaket tillstånd. Om du somnar utan att ha gjort det är sannolikheten ganska stor att du hemsöks av någon mardröm eller att din själ på annat sätt försöker komma till rätta med det obearbetade.

6. Du måste, för att få grepp om drömmen, medvetet leva dig in i den önskade situationen. Föreställ dig exakt och åskådligt det du vill uppleva och hur du vill uppleva det.

7. När du lyckats upptäcka de första detaljerna i den önskade situationen, i början suddiga, sedan allt tydligare, bör du medvetet hålla fast dem. Kanske är det ett ansikte som du tror dig känna igen eller en gest, låt inte detaljerna glida bort. Du kan med hjälp av sådana småsaker dra in dig i det önskade skeendet.

8. Skärp dina sinnen. Om du vill drömma målmedvetet och intensivt hör det till att du inte bara ser utan även hör det efterlängtade i drömmen och att du förmår lukta, smaka och känna olika saker.

9. Låt dig inte distraheras av oönskade bilder som vill tränga sig fram till ditt medvetande - framför allt inte av negativa. Skjut dessa bestämt åt sidan och återvänd till önskebilden.

10. Våga flera försök. Bara på så sätt kan du bli en rutinerad drömmare och drömexpert. Det lönar sig inte mycket att ge upp i förtid bara därför att du inte upplevde exakt den önskedröm du hoppades på redan efter andra eller tredje försöket. Det är här frågan om en process av inre erfarenhet som kräver självdisciplin, rätt sinnesstämning och övning och som naturligtvis också förutsätter nödvändigt tålamod.

normal

Drömmar kan komma på olika sätt. För det första kan drömmar komma från vårt undermedvetna. Då kommer de i form av symboler. Dessa symboler är till för att visa oss något.

Drömmar kan också påvisa oss möjligheter i vårt liv och hjälpa oss att se in i framtiden. Drömmen kan instruera oss på ett andligt plan. Men drömmen kan också skapa mörker, kaos, oro och missleda. Den kan skapa rädslor och ångest.

Drömmen är till för att utbilda oss. Den är till för att vi ska se annat än det jordiska. Drömmar kan också skänka oss njutning. I drömmen uppfylls då våra önskningar. Det är en lek med tanken som uppfyller oss med vällust.

normal

Drömmar kan beskrivas som hallucinatoriska upplevelser under sömnen som ofta påverkas av individens medvetna och omedvetna behov. I regel utlöses en dröm inte av yttre retningar men sådana kan mycket väl påverka drömbildernas inriktning. En knackning på dörren kan t.ex. bli ett kanonskott i drömmen och somnar man t.ex. i anslutning till att man har sett ett tv-program innehållande utomjordingar eller andra science fiction yttringar är det inte speciellt anmärkningsvärt att man sedan drömmer om dessa eller liknande företeelser.

Drömmarna produceras främst under den s.k. REM-sömnen, ett tillstånd som hos normala människor brukar inträda 3-5 gånger under natten och vara i perioder om 5-20 minuter. Saknas någon drömfas under natten tas den igen följande natt. REM-sömnen och drömmarna är en nödvändighet för hjärnan och det är således ingen slump att begrepp som att sova på problemet uppkommit eftersom man ofta har en enkel lösning till hands på till synes olösliga problem efter en natts god sömn. Problemen har hjärnan bearbetat och löst under nattens drömfaser.