Hem

Drömmar Drömlexikon

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 156426, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är Drömlexikon
Behandlar Klardrömmar, Drömtydning och Drömmar
Publicerad år 1994
ISBN 91 32 31830 8
sidantal 215
Av Derek Parker och Julia Parker
Publicerad av Wahlström & Widstrand

Boken består av Drömverkstaden som beskriver drömmar, och Drömkatalogen som förklarar 1500 drömteman och ämnen.

Alias: drömmar

normal

Bokens baksida

Har drömmar någon mening? Drömmer alla människor? Är det möjligt att tolka sina egna drömmar på ett sätt som är helt och hållet individuellt och därigenom kunna lära sig någonting av drömmen? I den här fascinerande och vackert illustrerade boken besvaras dessa och många fler frågor. Boken består av två delar: Drömverkstaden som ger den historiska bakgrunden och de senaste rönen om drömmar, och Drömkatalogen som ger praktiska råd till tydningen av mer än 1500 drömteman och ämnen.

DRÖMVERKSTADEN
Drömmarnas mysterium - Vad människor i alla kulturer, från urminnes tider till nutid, har ansett om om drömmar.

Vad är sömn? - Det vetenskapliga studiet av sömnen och upptäckten av den universella sömncykeln.

Vad är en dröm? - De senaste teorierna om drömmar, med de intressanta upptäckterna av REM-drömmar och NREM-drömmar.

Drömspråket - Du och dina drömbilder: olika slags drömmar, från mardrömmar till stämningsdrömmar.

DRÖMKATALOGEN
Inledning - Hur man använder katalogen för att tolka drömmarna.

Drömteman - Sexton vanliga teman, illustrerade i färg, diskuteras i detalj.

Drömalfabetet - Drömmar från A-Ö, ordnade efter ämnen, symboler och stämningar, som gör det lätt att tolka drömmarna så att de får en individuell betydelse.