Hem

Meningen med livet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 11602, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: magic wolf

Vad är egentligen meningen med vårt liv här på jorden?

Alias: livets mening och meningen med livet

normal

Meningen med livet (och alla andra livsfrågor) har alltid fascinerat människan och varit hennes stora fråga. Den är central inom religioner, filosofi och psykologi.

Enligt psykiatern Victor E. Frankl MÅSTE helt enkelt livet ha en mening. Professorn i sociologi, Aaron Antonovsky hävdar att känslan av sammanhang, Kasam, är vad som ger mening åt livet.

Enligt modern hjärnforskning skapar människan själv den mening hon behöver för att leva.

normal

Inmatad av tyko
Upplevelsen av , och förståelsen av varför vi är här på jorden , och den sanna meningen med våra liv.