Hem

Den meningssökande människan Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 651836, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Myter, Meningen med livet, Hälsans mysterium och Det övernaturliga
Publicerad år 2006
Av Peter Gärdenfors
Publicerad av Natur och Kultur

Bok om människans strävan efter mening i livet

Alias: den meningssökande människan

normal

Varför genomsyras människans tillvaro av strävan efter mening?

Vi söker ständigt efter betydelser och sammanhang och alla kulturer har myter om hur universum har skapats och vem som har makt över naturfenomenen.

Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Han menar att vår unika förmåga till framförhållning, samarbete och sökande efter meningen med livet har ökat chanserna för överlevnad.

Nyckeln till vårt beteende finns enligt Gärdenfors inom kulturen.