Hem

Metafor

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 233, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/metafor.html

En metafor är ett bildligt uttryck som kombinerat två uttryck från olika domäner som inte hör ihop

Alias: metafor

normal

Uttryck som "gräsrot"

Vi använder oss ofta av metaforer i dagligt tal utan att veta om det. Den som lyssnar förstår vad vi menar med dessa kombinationer av ord - de har blivit så vanliga i språket att de kallas döda metaforer.

Hit hör t.ex. uttryck som 'flaskhals' (det är trångt alltså!), 'lysande idéer' (en idé kan ju faktiskt inte lysa), 'en skrikig färg' (färger skriker inte) eller 'slående sanning'.

Nya metaforer skapas hela tiden, kanske främst av poeter som via språket skapar bilder av något helt annat än orden ursprungligen står för.