Hem

Hälsans mysterium Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 648261, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Livskontroll och Psykisk hälsa
Publicerad år 1997 (sjunde tryckningen)
ISBN 91-27-02193-9
sidantal 254
Av Aaron Antonovsky
Publicerad av Natur och Kultur

Antonovskys bok om begreppet KASAM - känsla av sammanhang - som viktigast av allt för bibehållen hälsa

Alias: hälsans mysterium

normal

KASAM - känsla av sammanhang i tillvaron är det som vår motståndskraft byggs av, dvs. den utsträckning i vilken vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar, enligt Aaron Antonovsky.

I boken diskuteras hur denna känsla byggs upp hos barn och vuxna och på vilket sätt den inverkar på vår hälsa. Antonovsky presenterar också ett testinstrument för att mäta den och redogör för olika forskningsresultat som stöder hans tes.

Viktigt under barns uppväxt är stabilitet och permanens i familjen, fasta rutiner och bevarandet av traditioner. Regelbundenhet och normer, upprepning enligt mönster som familjen håller fast vid är betydelsefullt.

KASAM beskrivs kortfattat så här:

- Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att 1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga och 2) att de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, samt slutligen 3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.