Hem

Livskontroll

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 473072, v2 - Status: befäst.
Försteredaktör: Gryning

Att känna att man kontrollerar och förstår sitt liv och sin tillvaro.

Alias: kontrollera sitt liv, kontroll över sitt liv och livskontroll

befäst

Psykologen Aaron Antonowsky menar att god psykisk hälsa är beroende av att man känner ett sammanhang i tillvaron - att den är begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta verkade stämma bra överens med Antonowskys idé då man gjorde ett experiment med råttor. Man placerade en råtta i en bur med strömförande golv. Man installerade också en pedal som slog av denna ström. Råttan i fråga lärde sig ganska snabbt att trycka på pedalen för att slippa denna tortyr.

Man tog sedan en annan råtta och gjorde samma sak, fast utan pedal. Råttan hade alltså ingen möjlighet att slå av strömmen. Efteråt placerade man tumörer i dessa två råttor. Den sista råttan som inte kände någon kontroll över sin omgivning dog, medan den andre klarade sig fint. Det är alltså farligt att inte känna att man har någon kontroll över sitt liv.

Stress försämrar kroppens normala reparation av cellernas DNA, våra gener, vilket på sikt kan leda till cancer. Maktlöshet innebär ofta känslor av nedstämdhet och depression, vilket i tur är kopplat till högre nivåer av stresshormonet kortisol som är hämmande för immunförsvaret. Människor som är nedstämda har dessutom mer hälsofarliga kostvanor. De äter fetare och sötare mat, dricker mycket alkohol och motionerar sällan.