Hem

Psykolog Vetenskapsman

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 11667, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Vetenskapsman

Psykologer arbetar med stödinsatser och psykologisk behandling av människor som mår psykiskt dåligt, men också utbildning, information, stöd och handledning.

Alias: psykolog

Carl Gustav Jung
Psykolog
En banbrytande schweizisk psykolog, i början lärjunge till Sigmund Freud, men avvek och utvecklade egna teorier som ofta kunde uppfattas som mysticism.
John Locke
Läkare, Psykolog, Filosof
John Locke hävdade att all kunskap kommer från erfarenheten och att själen är blank vid födseln.
C E M Hansel
Psykolog
Hansel är en psykolog som länge haft ett intresse för parapsykologi och är extremt skeptisk angående existensen om något paranormalt.
James E Alcock
Psykolog
Alcock är en psykolog som ser parapsykologin som ockult.
José Silva
Författare, Psykolog
Philip Carr-Gomm
Författare, Druid, Psykolog
Philip is the Chief Druid oth The Order of Bards, Ovates and Druids; also writer and psychologist.
Timothy Leary
Författare, Psykolog
En psykolog som hävdar att LSD inte är en drog i klassisk bemärkelse, utan en kemikalie som kan fungera som en utlösare vad det gäller mentaliteten hos människan. Mycket kritiserad för att ha rekommenderat LSD till sina studenter, mycket rosad för hans psykologiska tolkningar och system.
Abraham Maslow
Psykolog
Studerade självförverkligade människor. Han upptäckte att dessa hade sådana egenskaper som skapandeförmåga, spontanitet, flexibilitet, mod, öppenhet, ödmjukhet och humor.
Sigmund Freud
Psykolog
Bland pionjärerna inom psykologi. Känd som psykoanalysens fader.
Robert Ader
Psykolog
En forskare som hittat samband mellan kropp och psyke.
Harville Hendrix
Författare, Psykolog
Psykolog och författare som har utvecklat en delvis fysiologiskt baserad teori om varför förälskelse så ofta så småningom övergår i maktkamp.
Philip McGraw
Psykolog
Populärpsykologins okrönte TV-konung - Dr. Phil!
William James
Psykolog
Framstående humanistisk religionspsykolog. Studerade den religiösa erfarenheten i dess variationer, främst hos helgon.
Susan Tanner
Psykolog
Psykolog med lång erfarenhet av depressionsbehandling.
Jillian Ball
Psykolog
Psykolog med lång erfarenhet av depressionsbehandling.
James Pennebaker
Psykolog, Professor
Har bland annat forskat i hur livskriser kan försämra hälsan.
Thomas Silfving
Psykolog
Silfving är leg.psykolog, leg.psykoterapeut, handledare i psykoterapi och specialist i klinisk psykologi
Gunilla Nilsson
Psykolog
Gunilla Nilsson är teol.kand. och leg.psykolog. Hon arbetar som klinisk psykolog och har publicerat artiklar och recensioner tillsammans med Thomas Silfving
Michael A Persinger
Professor, Psykolog, Författare
Psykologiprofessor och chef över the Neuroscience Research Group på Laurentian University, Sudbury, Ontario i Kanada.
Bodil Claesson
Psykiater, Psykolog
Psykiatriker och psykolog som bland annat har skrivit boken Drömmens Budskap.
Frans Kocken
Psykolog
Leg psykolog från Holland, medgrundare av Voice Dialogue Institutet i Sverige.
Ken Wilber
Filosof, Psykolog
Amerikansk psykolog, filosof och mystiker som skapar en enhetlig teori som innefattar både mystik/religion och vetenskap. Har grundat Integral Institute.
Paul Sundin
Psykolog
Psykolog och författare.