Hem

Psykoterapeut Terapeut

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 575392, v4 - Status: normal.
är en sorts Terapeut
praktiserar Psykoterapi

Person som jobbar med att hjälpa andra med deras psykiska problem och psykisk utveckling. I Sverige krävs legitimation, dvs examen från godkänd utbildning mm.

Alias: psykoterapeut och psykoterapeuter

normal

För att bli legitimerad psykoterapeut i sverige krävs dels akademisk examen som psykolog, läkare eller socionom eller annan examen med minst 120 högskolepoäng, dels en godkänd påbyggnadsutbildning till psykoterapeut på minst 60 poäng. Behörighetskrav till utbildningen är också att man har jobbat med psykoterapeutiska arbetsuppgifter i minst två år.