Hem

Abraham Maslow Psykolog

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1427, v3 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/maslow_a.html
är Psykolog

Studerade självförverkligade människor. Han upptäckte att dessa hade sådana egenskaper som skapandeförmåga, spontanitet, flexibilitet, mod, öppenhet, ödmjukhet och humor.

Alias: maslow, abraham

normal

Den judisk-amerikanske psykologen Abraham Maslow (1908-1970) har haft stor betydelse för New Age-tänkandet. En av hans teser är att en mystikers upplevelse och maximalupplevelsen är samma sak, och han ansåg att den upplevelsen är alla religioners gemensamma kärna.

Gemensamt för alla maximalupplevelser är enligt Maslow att universum upplevs som en helhet - och detta är inte bara en intellektuell idé, utan ett slags erfarenhet, ett seende, en direkt upplevelse av verkligheten. Och den upplevelsen kan få en avgörande betydelse för en människas livssyn.

Maximalupplevelsen är en upplevelse av vidgad medvetenhet och glädje. Den kan komma i ett religiöst eller kreativt sammanhang, men också i vardagliga situationer, exempelvis i en hänryckning över ett landskap eller en symfoni.

Maslow förklarade att en maximalupplevelse är en upplevelse av att vara ett med alla andra eller med världen, en känsla att vare hel och helt och fullt sig själv. Ofta inbegriper den en känsla av livets höjdpunkt och fullbordan.


normal

Abraham Maslow studerade självförverkligade människor. Han upptäckte att dessa hade sådana egenskaper som skapande förmåga, spontanitet, flexibilitet, mod, öppenhet, ödmjukhet och humor. Däremot hade de inte sådana i samhället vanligen uppskattade dygder som ordningssinne, disciplin, prydlighet och auktoritetsIydnad.

Utmärkande för självförverkligade människor är att de haft vad Maslow kallar peak experiences, toppupplevelser, det vill säga tillfällen av mycket intensiva upplevelser, ögonblick av extas. Dessa ögonblick kan jämföras med zenbuddhismens satori, glimtar av andlig insikt, sådana som mystiker talar om. Människor som haft sådana upplevelser har i allmänhet fått en upphöjd och mogen livsuppfattning och stor självkännedom.