Hem

Insikt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 4628, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
är Upplevbart

Ingivelse, klarsynthet.

Alias: ingivelse och insikt

normal

Att äga insikt är att ha kunskap - en uppnådd och djupare förståelse av orsaker - dvs. kunskapen är grundad på förståelse av orsakssammanhang.

Låt säga att du har ett mål du vill nå. Du kanske vill leva på ett visst sätt. När du får en insikt om hur detta skall gå till så kommer du medvetet att arbeta för att nå detta mål.

En insikt är en förståelse för något du - bara vet, men din insikt grundar sig i kunskaper. Den som får en insikt lever den oftast. Det är en form av kunskap i varandet.

Insiktsfull är den som är klok och vederhäftig.