Hem

Tionde insikten Insikt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 143403, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: reikicrille
är Insikt

Håll visionen levande...

Alias: tionde insikten

normal

Håll visionen levande - Alla kommer till Jorden för en uppgift, och när vi förstår detta kan vi minnas vår födelsevision av vad vi ville få ut av våra liv. Vidare kan vi minnas den värdsliga visionen om att vi tillsammans ska skapa en ny spirituell kultur. Vi vet att vår utmaning är att hålla visionen levande med intention och genom daglig bön.