Hem

Aha-upplevelse Insikt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 411129, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Spiritchild
är en sorts Insikt

Psykologisk term för känsla vid plötslig insikt i ett sammanhang (vid exempelvis problemlösning).

Alias: aha-upplevelse

normal

Plötslig (intuitiv) insikt, t.ex. vid problemlösning. Det klassiska exemplet är Arkimedes plötsliga insikt om att ett föremåls volym kan bestämmas genom att det nedsänks i vatten. Den tyske psykologen Karl Bühler studerade vid början av 1900-talet tankeprocesser vid problemlösning. Han observerade hur förståelse ofta uppnås genom en till synes oförberedd inre rörelse, som han kallade aha-upplevelse. Denna har senare studerats inom gestaltpsykologin, t.ex. i ett välkänt experiment av Wolfgang Köhler med schimpansen Sultan. Efter åtskilliga resultatlösa försök insåg Sultan plötsligt hur två korta käppar kunde sammanfogas och därmed användas till att nå en åtråvärd banan som låg utanför hans bur.