Hem

Sjätte insikten Insikt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 137877, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Ängla
är Insikt

Den sjätte insikten handlar om att göra upp med det förflutna.

Alias: den 6:e insikten och den sjätte insikten

normal

Uppgörelsen med det förflutna - Ju tätare kontakt vi har med den inre energin, desto mera medvetna är vi om de tillfällen då vi förlorar den, vilket oftast inträffar under perioder av stress. Då kan vi också se hur vi själva bär oss åt för att stjäla energi från andra. När vi väl har blivit medvetna om hur vi manipulerar andra kommer kontakten att bli mer kontinuerlig och då kan vi upptäcka vår egen utvecklingsstig i livet och vår andliga uppgift, vårt personliga bidrag till världen.