Hem

Kontrolldrama Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 135996, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
är Praktiserbart , Teori och Upplevbart

Olika sätt som vi försöker få andras energi genom. Det finns fyra olika; förtryckaren, utfrågaren, stackars-mig och den reserverade.

Alias: den reserverade, förtryckare, kontrolldrama, reserverad, stackars-mig och utfrågare

normal

Olika kontrolldramer

Kontrolldramer, enligt James Redfield, är olika sätt vi människor snor åt oss energi från andra för att känna oss bättre. Vi tror att vi måste få uppmärksamhet, kärlek, erkännande, stöd, uppmuntran etc. Detta beror på att de flesta av oss inte fått kontakt med den universiella energin. Det hela härstammar redan från barnsben. Det finns fyra olika kontrolldramer:

Förtryckaren: Högljudd, fysiskt stark. De är i grunden egocentriska och vill ta över situationen totalt. Deras energi kommer från andras rädsla. Förtryckare är förmodligen de som är längst från den universiella energin.

Utfrågaren: De är mindre fysiskt hotande och bryter ner andras vilja genom att ifrågasätta allt de gör. De är kritiska och granskar allt du tar dig för. De får dig att känna dig mindre värd.

Den reserverade: De är fångna i sin egen värld av olösta konflikter. De känner sig ofta ensamma och håller avståndet av rädsla för att andra ska påtvinga dem sin vilja eller ifrågasätta deras beslut. De tror att de måste göra allting själva.

Stackars-mig / Offret: De anser sig aldrig ha tillräckligt med kraft för att konfrontera världen. De kan likna reserverade men de försäkrar att deras tystnad inte förbli obemärkt. De väcker uppmärksamhet genom att se bekymrade ut, sucka, gråta etc. De får andra att känna att det är deras fel att de mår dåligt och snor därmed energi.

Som nämndes tidigare uppstår dessa kontrolldramer redan som barn. Dåliga föräldrar mer eller mindre tvingar fram kontrolldramer hos barnen. En förtryckare skapar reserverade barn eller stackars-mig. En utfrågare skapar reserverade barn etc.

Målet är att bli av med dessa kontrolldramer, först då kan vi bli hela i oss själv, utan att behöva sno andras energi för att må bra.