Hem

Teori Hypotes

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 2848, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
är en sorts Hypotes

En grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem.

Alias: teori

Determinism
Teori
Filosofisk ståndpunkt som säger att saker sker med nödvändighet, helt bestämt av förutgående orsaker eller andra redan givna villkor.
PMIR
Psiteori
Psi-Mediated Instrumental Response. Det är en teori om hur vi i vardagslivet spontant och ovetande använder oss av våran parapsykiska förmåga för att få få tur.
Helande enl Gtn
Teori
Den känsel som helarna uppfattar kommer troligen ifrån att energin får nervceller att reagera.
Strängteorin
Teori
Sägs förena relativitetsteorin och kvantfysiken. Det går ut på att allt är uppbyggt av små endimensionella strängar som vibrerar.
Kvantfysik
Fysik, Lära, Teori
Kvantfysiken handlar om små partiklars beteende. Riktigt små partiklar kan bete sig både som vågor och partiklar.
Drömmars betydelse
Teori
Drömmar talar om för oss vilka vi innerst inne är och vad som är meningen med våra liv här och nu. Drömmar kan även spegla minnen från tidigare liv samt ge oss glimtar av framtiden.
Pallenes teori om drömmar
Teori
Guidad visualisering
Affirmation, Visualisering, Teori
Kallas ibland för affirmation - dock är guidad visualisering en terapiform där man är vägledd av en visualiseringsterapeut eller ett ljudband/cd skiva.
UFO-teori: ALF
Teori, UFO-teori
UFO-teori: astrala väsen
Teori, UFO-teori
Kosmobiologi
Astrologi, Teori
Cosmobiology is a discipline concerned with the possible correlations between the cosmos and organic life, and the effects of cosmic rythms and stellar motion on man.
Healing enl Mystiker
Lära, Teori
Interaktionism
Teori
Teori om den kognitivt sociala människan.
Telepati enl Gtn
Teori
Jag väljer att kalla det medium över villket dett telepatiska meddelandet överförs för mentalplanet.
Reinkarnation
Inkarnation, Teori
Uppfattningen att vi alla är själar som återföds i nya kroppar om och om igen.
Häxmärke
Teori
Ett märke, gärna på ena lillfingret, som visar på att en person är en häxa... om man ska tro folktron.
Astralprojektion enl Gtn
Teori
När du skapar bilden av att vara på en annan plats, finns denna bild i din astralkropp.
Kanalisering enl Gtn
Teori
Att kanalisera är att behandla sitt inre övre jag som separat från sig själv; som en skyddsängel eller guide. Det är att skapa en multipel personlighet.
Kausalplanet enl Gtn
Teori
Genom en oändlig justeringsprocess och det holistiska lagrandet av händelsernas arketyper kan dessa få de lägre planens händelser att ta precis rätt vändning genom att endast påverka med små knuffar.
Kvantfysik enl Gtn
Teori
Jag vill inte göra misstaget att som många andra försöka förklara hela fenomenet med hjälp av knasigheter kvantfysikerna har hittat.
De Kosmiska lagarna enl Gtn
Teori
Energikroppen enl Gtn
Teori
Din kropp besttår av en materiell del och en energi-del.
Energiupplagring enl Gtn
Teori
Energiupplagringens takt och dess kapacitet beror på flera saker.
Eterkroppen enl Gtn
Teori
Människans kropp omger sig inte bara av ett elektromagnetiskt fält utan också av det som än så länge ändå kallas elektromagnetism, men som har en finare struktur och kan sägas finnas inom dessa fält.
Eterplanet enl Gtn
Teori
Eterplanet kan nästan sägas höra till det fysiska planet. Dessa flöden har stora likheter med elektromagnetiska fält och jordens magnetfält.
Hypnos enl E Hilgard
Teori
Hypnosforskningen kom i gång på allvar kring 1930 och en central figur i det sammahanget var just E Hilgard.
Hypnos enl Erickson
Teori
Erickson hävdar att hypnosfenomenet är allmenmänskligt. Med det menas att alla kan hypnotiseras, bara förhållandena läggs tillrätta.
Jordstrålning enl Carl von Linné
Teori
Jordstrålning enl New Age
Teori
Det finns ett antal olika nät som täcker jorden. De olika näten har olika styrka i olika delar av landet.
Reinkarnation enl mystikerna
Teori
Det sägs att om det är något som stör själen kan denne inte påbörja sin uppåtstigning.
Prekognition enl Gtn
Teori
På så sätt kan bilder i de högre planen säga något om hur framtiden kommer att bli.
Reinkarnation enl Gtn
Teori
Vad som sker skulle kunna beskrivas som att det nyfödda barnet identifierar sig med något utifrån som upplevts.
Reinkarnation enl Liv före livet
Trosuppfattning, Teori
Försökspersonerna berättar hur de föds med samma människor i liv efter liv, fast i olika relationer till varandra. Din far i detta livet kanske blir din dotter i nästa liv.
Kroppens antennfunktion i Gtn
Teori
Eterkroppen och astralkroppen fungerar tillsammans som en antenn.
Mönster i Gtn
Teori
Energi är rörelse. Med rörelse menas rörelse i förhållande till något annat. All materia består av energi. I materien har energin en viss form.
Interaktion i Gtn
Teori
Jag tror att varje förändring var som helst i universum påverkar allt annat.
TST
Psiteori
Forskning inom UFO-ljusfenomen föreslår att dessa har ett samband med störzoner i EMF.
Småfolk enl Gtn
Teori
Historier om tomtar och troll, vättar och vittor, småfolk och gråfolk och an massa andra magiska varelser har var och var annan äldre landsbygdsbo kunnat berätta om!
Stigmatisering enl Gtn
Teori
Det talas allmänt om cellminne. Detta cellminne är knutet till det övriga minnet. En människa kan minnas ett tidigare liv och även kroppen kan göra så. (Verkar det som.)
Synkronicitet enligt Gtn
Teori
Jag har länge betraktat synkronicitismen / perallellismen som en slags grundlag.
Spöken enl Gtn
Teori
Upplevelsens ursprung kan antingen ha med platsen eller med personen att göra.
Ganzfeld
ESP-experiment, Teori
Ganzfeld är en typ av parapsykologiskt experiment där framkallandet av drömliknande bilder stimuleras, som ett sätt att uppfatta telepatiska signaler
Schizofreni enl Gtn
Teori
Det slog mig hur lika deras upplevelser var, de som medier och andra har.
UFO-teori: Alternativ
Teori, UFO-teori
Drömmar enligt Freud
Teori
One of the persons with thoughts concerning dreaming was Sigmund Freud. He said, that sometimes it is obvious that our dreams are created to help us continue sleeping.
UFO enl Gtn
Teori
Teori om att det är som människan skapar ALF på mentalplanet.
Kabbahlans skapelseberättelse
Teori, Lära
Tron på att gud frivilligt drog sig undan från en del av alltet för att skapa en fysisk värld.
Kabbalahn enl Gtn
Teori
Om du tittar på Kabbalahn, den modell magikerna i den västerländska traditionen använt de senaste sisådär 1500 åren, ser du att det är i praktiken beskriver denna uppbyggnad som möjliggör de paranormala fenomenen.
Kontrolldrama
Teori
Olika sätt som vi försöker få andras energi genom. Det finns fyra olika; förtryckaren, utfrågaren, stackars-mig och den reserverade.
Relativitetsteorin
Vetenskapsteori
Några av relativitetsteorins förutsägelser som har verifierats.
Astrala former enl Gtn
Teori
Spökens betydelse för upplevelsen av spökets form
Teori
Dessa upplevelser består av en kontakt mellan den som förut levt på platsen och observatören.
Kanaliseringens betydelse för upplevelsen av spökets form
Teori
Dessa energier vitaliserar de gamla spåren och gör att en persons närvaro kan få en annan besökare att också uppleva spöket, villket han inte skulle gjort om han kommit ensam.
Kraftplatsens betydelse för upplevelsen av spökets form
Teori
Denna jordstrålning påverkar även medvetandet och hjärnan och gör personen mera suggestiv.
Astralplanet enl Gtn
Teori
Astralplanet är så att säga halvt upplöst i tid och rum. Informationen är utspridd, men har ändå ett centrum.
Jonas Grundelementsteori (Gtn)
Teori
För det första utgår jag från att en rad paranormala fenomen faktiskt existerar. Ska min teori diskuteras ska man utgå ifrån det. Annars är det de paranormala fenomenens existens som ska diskuteras.
Mentalkroppen enl Gtn
Teori
Mentalplanet är som en enda stor holistisk levande kunskapsbank, där de kosmiska lagarna formar framtida inverkan på astralplanet.
Mentalplanet enl Gtn
Teori
Mentalplanet (också kallat kausalplanet) är av tids- och rumslös karaktär.
Andekroppen enl Gtn
Teori
Den del av energikroppen som befinner sig på andeplanet.
Andeplanet enl Gtn
Teori
På grund av att allt är ännu mera utspritt på detta plan blir det en slags kärna av rums- och tidslöshet.
Arketyper enl Gtn
Teori
Jag ser arketyper som något som ligger höggt upp i mentalplanet.
Astralkroppen enl Gtn
Teori
Astralkroppen formas ur modern under fosterstadiet och utvecklas under uppväxten fram till ca 7 års ålder.
Alltings samhörighet
Teori
Slumpen existerar inte, det är bara sådant vi inte kan överblicka.
Nollhypotesen
Teori, Hypotes
Hypotesen att en viss effekt (exempelvis psi) inte existerar
Evolutionen av ögat
Teori
Ett av kreationisternas mest använda argument är att så komplicerade organ som t ex ögat inte kan ha kommit till på det sätt som utvecklingsläran anger.
Plan i Gtn
Teori
Den andliga dimensionen är en teoretisk konstruktion för att förstå vår verklighet.
Chackran enl Gtn
Teori
Fantasins betydelse för upplevelsen av spökets form
Teori
I detta sammanhnag klassar jag alla störningar från droger och annat hit.
Magi enl Gtn
Teori
Vanliga friska människor lär sig spontant att styra framtiden genom hälsosamt och målinriktat tänkande.
Varsel enl Gtn
Teori
Det sjätte sinnet har en livsviktig funktion att hjälpa sig själv och andra ur livsfarliga situationer.
Varsels betydelse för upplevelsen av spökets form
Teori
Det är vanligt att se en anhörig strax före, under eller strax efter dess död eller olycka.
Synkronicitet enligt C G Jung
Teori
Den Jungs tankar att det finns händelser med ett synkront samband hade stimulerats av I Ching, ett klassiskt verk inom kinesisk spådomskonst, vilket han betraktade som en bekräftelse på att synkronicitetsbegreppet var riktigt.
UFO-teori: Mentalt
Teori, UFO-teori
UFO-teorin ETH
Teori, UFO-teori
Allmänheten och UFO-forskarna tror mest på den utomjordiska hypotesen
Teori om allt
Teori
Vetenskapen är i dagens läge på jakt efter TOE - en förenad teori som förklarar universum. En teori som förklarar de fyra krafterna: gravitation, stark kärnkraft, svag kärnkraft och elektromagnetism.
Stämplingsteori
Teori
Människors beteende analyseras in i minsta detalj. Vad händer om man inte är och gör som andra? Vad händer om man ifrågasätter ex hälsningsfraser?
Alltings energi
Teori
Många tror på att föremål och varelser består av samma energimassor
Inner Earth
Teori
Det finns teorier och dokumentationer, av vilka en del är kanaliserade, om ett inre jordfolk som är högt utvecklade och lever i en underbar omgivning av kristaller mm.
Kognitiv psykologi
Teori, Lära, Psykologi
Riktning inom psykologin som fokuserar på människans intellektuella funktioner.
Braintransmittrar
Teori
Överför information mellan mäniskor eller djur men även datorer i alla kombinationer.Man kan hämta och lämna information dator till mäniska och tvärtom,eller mellan individer.T.ex.känslor,tankar,syn,hörsel,lukt,smak m.m.som om man vore den andra individen.Eller få ett gratis språk från en databank utan att lära sig det.Det finns även biologiska transmittrar numera som är svårare att upptäcka. Nickola Tessla forskade med detta redan i början av nittonhundratalet.Detta har under Olof-Palmes tid godkänts att sättas in i folk på flera svenska sjukhus och fängelser utan att tillfråga vederbörande.Detta gjordes redan på 40-talet oftast genom ena näsborren och in bakom pannbenet. Kan sättas in obemärkt i personer eller djur på så sätt att man söver ner personen med hjälp av en radiofrekvens.personen får en minneslucka och vet ej vad som skett.
Föreställningen om att zigenare förde med sig tarotkorten till Europa
Teori
Idéer om varför zigenare antogs ha introducerat tarotkorten i Europa.
Jordens inre värld
Teori
Spekulationer om att jorden har en eget liv med djur, växter och jättar på jordens insida.
brainscanner
Teori
spionteknik
Utilitarism
Filosofi, Teori
Etisk moralisk teori som innebär att den rätta handlingen är den handling som ger mest "nytta" åt så många som möjligt
Hemliga underjordiska tunnlar
Teori
Finns över allt avsedd för makt eliten (illuminati och bilderberggruppen).T.ex.Den inte så hemlig längre mellan Södertälje och Stockholm city. Obehöriga som lyckats ta sig ner i dem försvinner ofta för gott.
Frienergi
Teori
Teori om osynliga naturkrafter som driver frienergimaskiner s.k. evighetsmaskiner.
Tonys Teorier
Teori
Tony Gustafssons teorier angående andlighet, paranormala fenomen och livsfilosofi. (Föråldrat ämne, uppdateras ej!)
Världens uppkomst
Teori
hur världen uppkom finns vitt sprida meningar om, vad tror du?
Spökljusteori
Teori
Teori som påstår att ljusa, spökliknande gestalter i mossar och på kyrkogårdar beror på ett samspel mellan de lättantändliga gaserna metan, fosfan och difosfan.
Kaosteorin
Teori
Kaosteorin är en term som beskriver komplexa systems känslighet för förändring.
Vad är schizofreni? (om Schizofreni)
Teori
Vad är schizofreni?::: Ordet schizofreni är grekiska och betyder ungefär ”kluvet sinne”. ...
Semiotik
Teori
(Grekiska sema = tecken) Teckenteori. Semiotiken undersöker språkliga teckensystem och språkliga processer. Pierce och Saussare formulerade ett teckens tre möjliga relationer. 1. de syntaxiska förhållandena tecken emellan; 2. de semantiska relationerna mellan ett tecken och det betecknande; 3. de hermeneutisk-pragmatiska: relationen mellan tecken och tolkare/tolkning.
Teorin om Vishnu som ursprung till tarotkorten
Teori
En teori om att tarotkorten har sitt ursprung i den indiske guden Vishnu.
Egyptisk teori om tarotkortens uppkomst
Teori
Den egyptiska teorin med början på 1700-talet och föregångare Court de Gebelin.
Spekulationer kring varför tarotkortens uppkomst är kopplad till Kabbala
Teori
Upptäckten av sambandet mellan Kabbala och Tarot samt den tidiga utvecklingen av systemet.
Ouspenskys teori om tarotkortens uppkomst
Teori
Ouspenskys teori om att Tarot är Gud, människan och universum.
Själens önskan
Teori
Några tankar och funderingar kring Andlighet och Paranormala Fenomen av Paranormalmedborgaren Moss.
Den gyllene regeln
Teori
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, skall ni också göra för dem.