Hem

Varsels betydelse för upplevelsen av spökets form Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 625, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Lacargia
Denna text är importerad från /old/psi/spoeke/gtn/varsel.html
är Teori

Det är vanligt att se en anhörig strax före, under eller strax efter dess död eller olycka.

Alias: varsels betydelse för upplevelsen av spökets form

normal

Det här är ett stort område som jag inte kan gå in på med större djup såhär. Jag ska bara säga att det är vanligt att se en anhörig strax före, under eller strax efter dess död eller olycka. Ibland framförs ett budskap som inbland är symboliskt. Ibland förekommer fysiska effekter. Ofta kommer upplevelsen under det hypnagogiska tillståndet vid insomnandet eller (det motsvarande tillståndet) vid uppvaknandet. Sällan hörs tal. Ibland försvinner omgivningen helt under varslet. ... Och det här var bara den typen som har med synen av en gestalt att göra. Ofta kommer det mest bara som en intuition när man får syn på något, som en fågel eller vad som helst. Och det kan egentligen handla om vad som helst. Ibland får man kontakt med någon man aldrig har träffat, när denne råkat ut för en olycka (eller gör eller kommer att göra).