Hem

Parapsykologisk forskning på fält Parapsykologisk forskning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 713, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/psi/para/psykologi/forskning/faelt.html
är Praktiserbart och Parapsykologisk forskning

Alias: fältforskning, fältstudie och parapsykologisk fältforskning

normal

En av huvudlinjen i parapsykologi kan kallas fältforskning. Det innebär bland annat studier av upplevelser som människor råkar ut för spontant, dvs utan medveten avsikt. Exempel på sådana är NDE, dödsrelaterade visioner och möjliga minnen av tidigare liv. Dessa är intressanta för frågan om medvetandet kan tänkas fortsätta efter döden.

En annan linje inom fältforskningen innebär att studera fenomen som kan bestå under längre tid, och som kan förekomma spontant eller som resultat av medvetna ansträngningar. Det kan innebära en första kartläggning av ett fenomen, som kanske senare kan studeras under mer kontrollerade förhållanden i laboratoriet.

1. Ett svenskt exempel är psi-spåret.
2. Ett annat är studier av spökhus.
3. En tredje objekt för fältforskning är vad som kallas poltergeist.
4. Ett ytterligare område för fältforskningen kan vara studiet av transkommunikation.
5. Fältforskning kan också innebära att studera personer som påstår sig ha särskilda förmågor av ovanligt slag, alltså personer som ibland kallas medier. Första frågan är då att avgöra om något av parapsykologiskt intresse förekommer, eller om fenomenen tyder på medvetet bedrägeri eller omedvetet självbedrägeri. Om man finner antydan till verkliga fenomen, så är nästa steg att försöka studera dem under mer kontrollerade förhållanden.


På 40- och 50-talen var Olof Jönsson en känd sådan person, som undersöktes av den tidens parapsykologer. Han flyttade sedan till USA och har även på senare år deltagit i parapsykologiska försök. Senare, under 70- och 80-talen, var Uri Geller omtalad och omstridd.