Hem

Parapsykologisk forskning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 710, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/para/psykologi/forskning.html
är Praktiserbart

Den parapsykologiska forskningen kan delas in i bevisorienterad och processorienterad

Alias: parapsychological research och psi-forskning

normal

Den parapsykologiska forskningen kan delas in i fältforskning och laboratorieforskning.

Både experiment och fältforskning kan bedrivas med tonvikt på bevis eller process. Bevisforskning (evidential research) innebär att försöka bevisa att psi finns. Konventionella kritiker är ständigt aktiva och hävdar att de paranormala fenomenen egentligen inte finns, och att allt som tyder på sådana är antingen bedrägeri, självbedrägeri, slarviga försök eller vetenskapliga feltolkningar.

Många forskare anser dock att summan av erfarenheter inom parapsykologi under mer än hundra år klart visar att psi finns. Enligt dessa forskare är det inte längre meningsfullt att än en gång försöka beskriva ett perfekt experiment för att bevisa att psi-fenonemen finns. Det är mer intressant att studera varför, hur och när fenomenen förekommer. Allt fler undersökningar ägnas numera åt processforskning, dvs att undersöka den psykologiska processen bakom psi.