Hem

Konventionella kritiker Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 827, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
Denna text är importerad från /old/psi/konventionell/kritiker.html
är en sorts Person

Konventionella kritiker menar att paranormala fenomen inte kan accepteras eftersom de bryter mot all naturvetenskap: Ingen vill kasta hela vetenskapen.

Alias: konventionella kritiker och skeptiker

normal

Konventionella kritiker menar att paranormala fenomen inte kan accepteras eftersom de bryter mot all naturvetenskap: Ingen vill kasta hela vetenskapen.[17]

Det finns kritiker som menar att man måste bedöma de parapsykologiska fenomenen utifrån dagens världsbild och vetenskap. De menar t-ex att PK bryter mot energilagar eftersom föremål rör på sig utan att någon energi tillförts och att telepati inte visats sig inom psykologin där ena hjärnhalvan inte vet vad den andra tänker, vid de fall då förbindelsen opererats bort. De säger att som vetenskapen ser ut idag är det helt enkelt inte troligt att psi finns.¤1¤

I vetenskapshistorien förekommer det att experimentella bevis välkomnas av vissa vetenskapsmän, men utmanas av andra. Tolkningarna av dessa bevis bygger alltid mer eller mindre på antaganden som skiljer sig från person till person. Teoretiska och praktiska antaganden utgör ett nätverk. I normala fall går det bra ändå, eftersom bara vissa antaganden behöver vara gemensamma, som t-ex vad som kan (och inte kan) upptäckas. Men är upptäckten ovälkommen kan man alltid utmana några av alla de antaganden som experimentet bygger på.¤2¤

En forskare kan inte lämna det paradigm han lärts in i. Även om andra teorier för ett fenomen kanske inte är teoretiskt omöjliga så är utveckling av teorier utanför det egna paradigmet ett extraarbete. Det finns redan en rad problem att arbeta med inom paradigmet.[15] Det måste till en ny lovande teori som kan ersätta den gamla för att forskare ska finna det intressant att undersöka anomalin.¤4¤


normal

De stora konventionella kritikerna

Följande genomgång är ett extrakt från ett fåtal av de skribenter som finns beskrivna av Irvin L Child i Advances in Parapsychological Research, vol-5.

Referenser

13: Edge m fl (1986) sid 323; Bunge (1987)

14: Pinch (1987)

15: Kuhn (1979) kap 6-7

16: Kuhn (1979) sid 70, 73

17: Bunge (1987)