Hem

Susan J Blackmore Parapsykolog

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1339, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/blackmore_s.html
är Parapsykolog

FD i parapsykologi 1980 med avhandlingen 'Extrasensory Perception as a Cognitive Process'

Alias: blackmore, susan och susan j blackmore

normal

Blackmore är en psykolog som i sin doktorsavhandling frågade sig om ESP mest liknade perception eller minne. De 20 experiment som skulle ligga till grund för detta gav inget bevis för ESP, vilket gjorde det omöjligt att besvara den uppställda frågan. Detta misslyckande har format hela hennes fortsatta karriär som parapsykolog. Hon föreslår en omdefinition av parapsykologin från dagens negativa definition av psi till att handla om de spontana upplevelser som upplevs som paranormala.