Hem

Parapsykolog Vetenskapsman

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 702, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/para/psykologi/person.html
är en sorts Vetenskapsman

PA-medlemmarna är aktiva. Mer än hälften av dem har parapsykologi som sitt huvudintresse.

Alias: parapsykolog

Richard S Broughton
Parapsykolog
John Palmer
Parapsykolog
was trained as an experimental psychologist and has been engaged in research and education in parapsychology for fifteen years.
Kenneth Ring
Parapsykolog
Amerikansk parapsykolog som är mest känd för sin forskning om nära dödenupplevelser.
Sheila Ostrander
Parapsykolog
Rhea White
Parapsykolog
Parapsykologen Rhea Whites liv förändrades dramatiskt efter en nära döden-upplevelse, när hon var 21 år gammal.
Robert Morris
Parapsykolog
Sceptical researcher and Britian's first professor of parapsychology, who questioned conventional assumptions about the mind
Roger Nelson
Parapsykolog
Rupert Sheldrake
Parapsykolog
John Landquist
Parapsykolog
Professor John Landquist var en av de 27 som 1947 var med och bildade SPF.
Stanislav Grof
Parapsykolog
Psykolog, parapsykolog, holotropic breathwork, LSD, perinatala upplevelser, transpersonell psykologi, Esalen
Anneli Goulding
Parapsykolog
John Björkhem
Parapsykolog, Fil. dr., Teol. dr.
John Björkhem var en av grundarna till Svenska Sällskapet för Parapsykologisk forskning, själv aktiv främst inom hypnos- och psykometriforskning 1940-1963
Örjan Björkhem
Parapsykolog
Örjans syn på parapsykologi
John Beloff
Parapsykolog
Daryl J Bem
Parapsykolog
Ian Stevenson
Parapsykolog
den ledande aukotriteten i det vetenskapliga studiet av reinkarnation.
Susan J Blackmore
Parapsykolog
FD i parapsykologi 1980 med avhandlingen 'Extrasensory Perception as a Cognitive Process'
Braud, W.
Parapsykolog
Stephen Braude
Parapsykolog
Broughton, R. S.
Parapsykolog
psychologist by training and currently director of research at the Rhine Institute in Durham, NC.
Göran Brusewitz
Parapsykolog
Intresserade sig för parapsykologi ca 1983 och är ordförande inom SPF sen 1987.
Jan Dalkvist
Parapsykolog
Jan Dalkvist är född 1940 och anställd som universitetslektor på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Charles Fort
Parapsykolog
John B Hasted
Parapsykolog
har studerat barn som påstås kunna böja skedar med tankens hjälp
Charles Honorton
Parapsykolog
En av världens ledande forskare i parapsykologi. Detta område med dess egendomliga fenomen hade väckt Honortons intresse redan när han var skolpojke i Minnesota.
Jessica Utts
Parapsykolog
arbetar vid Division of Statistics vid University of California. Hon medverkade bl.a i skriften som kritiserade den av armén beställda utvarderingen av bl a parapsykologi.
Adrian Parker
Parapsykolog
Docent i psykologi vid Göteborgs universitet.
Harald Puthoff
Parapsykolog
Dean Radin
Parapsykolog
Psychologist and leading parapsychological researcher.
Ramakrishna Rao
Parapsykolog
Joseph Banks Rhine
Parapsykolog
J. B. Rhine betraktas allmänt som den moderna parapsykologins stora portalfigur och ledande gestalt.
Louisa E Rhine
Parapsykolog
D. S. Rogo
Parapsykolog
Serena Roney-Dougal
Parapsykolog
She studied psychology and parapsychology at London and Surrey Universities.
Schlitz, M.
Parapsykolog
Gertrude Schmeidler
Parapsykolog, Professor
Professor i psykologi
Helmut Schmidt
Parapsykolog
Spottiswoode, S. J. P.
Parapsykolog
R. G. Stanford
Parapsykolog
Russel Targ
Parapsykolog
Parapsykolog som startade det projekt som senare kom att kallas Stargate.
Charles T Tart
Parapsykolog
Jens A Tellefsen, Jr
Parapsykolog
I nästan hela mitt liv har jag varit intresserad av allehanda udda fenomen och företeelser.
Marcello Truzzi
Parapsykolog
Truzzi är en vetenskapssociolog, intresserad av vetenskapens utkanter som ett socialt fenomen.
Montage Ullman
Parapsykolog, Psykiater, Psykoanalytiker
Känd för sina experiment med psi under drömmar.
Stanely Krippner
Parapsykolog
Redaktör för Advances in parapsykological research.
Edwin C May
Parapsykolog
R A McConnell
Parapsykolog
Irwin, H. J.
Parapsykolog
Australiensisk psykologiprofessor som gjort en del arbeten inom parapsykologi.
Nils-Olof Jacobson
Parapsykolog, Medborgare i Paranormal.se
psykiater och har i många år dessutom ägnat sig åt parapsykologi Redan 1971 publicerade han boken Liv efter döden?.
Robert Jahn
Parapsykolog
James, C. L.
Parapsykolog
Martin Johnson
Parapsykolog
är svensk och en av de få professorer i parapsykologi som finns.
Arthur Koestler
Parapsykolog
På senare år har han främst utgivit essäer och mera spekulativt betonade arbeten.
Nils Wiklund
Parapsykolog
Richard Wiseman
Parapsykolog
Erlendur Haraldsson
Parapsykolog
Alan Robert George Owen
Parapsykolog
Framstående parapsykolog och spökforskare.
Hal puthoff
Fysiker, Parapsykolog
Fysiker som har forskat på nollpunktsenergi.
normal

Parapsykolog = Medlem i PA

PA-medlemmarna är aktiva. Mer än hälften av dem har parapsykologi som sitt huvudintresse. Mer än hälften deltager också på minst två av de fem årliga konventen. De har flitig kontakt med varandra även annars. Över 90% av artiklarna i de auktoriserade tidskrifterna är skrivna av åtminstone en PA-medlem. Hälften av PA-medlemmarna arbetar på universitet och 17% vid privata forskningsinstitut.[37]

De anpassar sig efter vetenskapens normer


30%psykologi
19%psykiatri
18%fysik
12%biologi
21%övrigt

På senare år har de flesta parapsykologer tonat ned sina anspråk på att vara revolutionära. De tar det lugnare och forskar istället mera systematiskt. Istället är det de konventionella kritikerna som understryker parapsykologins fundamentala betydelse, om psi fanns. Psi måste vara viktigt för att de ska lägga ned tid till motarbetande.[39]

Faktum är att många parapsykologer inte har mer intresse i dess metafysiska bakgrund, än psykologer har i sin. Fältet har blivit intellektuellt självbevarande, tar hand om sin egen utveckling med problem, framsteg och puzzels, alla skapade inifrån fältet, snarare än som en respons på yttre stimulans.¤1¤

Forskarna kritiserar varandras arbeten grundligt. Forskningsprogram har förändrats eller övergivits (som exempelvis kirlianfotograferingen). Det råder stor enighet om vad parapsykologer bör och inte bör studera, vad som är och inte är intressant, vad som hör och inte hör till fältet. Det finns en gemensam metodologi och vissa lågnivåteorier. Parapsykologerna har en gemensam kunskapsbas.[40]

Referenser

37: Allison (1979) sid 276-277

38: Bunge (1987)

39: Pinch (1987)

40: Edge m fl (1986) sid 313-314