Hem

Antroposofi Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 37, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/antroposofi.html
är Lära

Antroposofins grundare var Rudolf Steiner som delvis skolats inom Teosofin, villket ju verkligen influerat hela västvärlden. Antroposofin bygger på meditativt övande.

Alias: antroposofi

normal

Jag har nu läst valda delar i Den antroposofiska kunskapsvägen av Frans Carlgren.

Jag valde att se närmare på Antroposofin eftersom den är såpass spridd i Sverige. Det är antroposoferna som ligger bakom Waldorfpedagogiken som jämte Montessoripedagogiken utgör de två enda kända alternativen till grundskolan. De ligger även bakom det biodynamiska jordbruket. Likaså en massa kulturell verksamhet samt medicin och läkepedagogik.

Antroposofins grundare var Rudolf Steiner som delvis skolats inom Teosofin, villket ju verkligen influerat hela västvärlden. Antroposofin bygger på meditativt övande.

De har nog en stor roll i etablerandet av begreppen eterkropp och astralkropp. Eterkroppen är en slags förlaga för den fysiska kroppen som bestämmer dess form. Människans själ består av astralkroppen, och den kan resa omkring på nätterna. Människans ande utgör själva jaget.

Medan mineraler endast har en fysisk kropp, så har växter även en eterkropp, djur även en astralkropp och människan även ett jag, dvs en ande.

Det meditativa övandet går ut på att regelbundet fördjupa sig i vissa ämnen, som är till för att vidga medvetandet. Man kan t ex meditera över stenar, frön, växter, djur och människor. Eller texter av olika slag eller abstrakta övningar som att för sitt innre öga leka med geometriska figurer.

Kvällsåterblicken går ut på att frigöra sig från den gångna dagen genom att så stillsamt och fridfullt som möjligt se tillbaka på den. För att att man ska fästa tillräcklig uppmärksamhet och koncentrationåterblicken så ska man göra den baklänges, börja med nuet och gå tillbaka genom varje viktigare händelse ända till uppvaknandet.

Vid sidan av det meditativa övandet finns något som kallas det moraliska övandet. Speciellt utpekas sex bredvidövningar: tankekoncentration, viljekontroll, emotionell jämvikt, positivitet, öppenhet och inre harmoni.

Tankekoncentrationen övas helt enkelt genom att i fem minuter tänka på en viss sak, och inget annat. ... I praktiken är det hemskt svårt. T ex kan man koncentrera sig på en sked genom att bara tänka situationer där man använder sked.

Viljekontroll övas helt enkelt genom att utföra en handling man bestämt sig för, varje dag precis på den bestämda tidpunkten, utan att glömma det någon dag. Och det ska vara något man annars inte skulle ha gjort. ... De som ännu inte börjat med regelbunden meditation kan ju ta det som en övning för viljekontroll, tills detta blivit en vana, då det ju inte längre utgör en övning för viljekontrollen.

Emotionell jämvikt övas genom att under en period försöka avstå från okontrollerade utbrott av sorg, glädje, ilska, fruktan, etc som egentligen inte medför något gott. T ex då vi kommer tillsammans med människor som inger oss känslor av irritation eller antipati.

Positivitet övas genom att under en period försöka hitta det goda, det värdefulla, det positiva i allt som möter oss.

Öppenhet övas genom att under en period söka möta världen med vidöppna sinnesorgan och en fördomsfri tankeförmåga. Den övande borde låta varje ting och varje varelse, som kommer i hans väg, uttala något nytt, något som han hittills inte känt till.

Inre harmoni är en övning av en sammanfattande karaktär då vi har till uppgift att försöka åstadkomma ett slags harmonisk samstämdhet mellan de olika egenskaper, som byggts upp genom övandet.