Hem

Den antroposofiska kunskapsvägen Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1027, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/antroposofiska_kunskapsvaegen.html
är Bok
Behandlar Cn
Publicerad år 1980
ISBN 91-514-0129-0
sidantal 216
Av Frans Carlgren
Publicerad av Robert Larson

Antroposofin är en kunskapsväg, som bygger på inre skolning. namnet kommer från grekiskans "antropos" (människa) och "sofia" (visdom)

Alias: den antroposofiska kunskapsvägen

normal
Omfång16x23 cm
OmslagArne Klingborg
IllustrationerMagda Engqvist

normal

Innehåll

Blick för det levande:

 • Metamorfoser hos stjälkblad
 • J W Goethe
 • Växternas metamorfos
 • Åskådande omdömeskraft
 • Goethe och hans samtida
 • Den naturvetenskapliga världsbilden
 • Goethe och eftervärlden
 • Professor Knrschners problem
 • Studenten Rudolf Steiner
 • Goethe och Steiner
 • Oorganisk och organisk substans
 • Entelekin
 • Goetheanistisk forskning i vår tid
 • Kopparkloridkristallisation
 • Avläsbara processer
 • Blodkristallisation
 • Gestaltbildande krafter
 • Potentierande substanser
 • Frigörelse av krafter
 • Ett nytt, övergripande synsätt

En översinnlig verklighet:
Människans inre konstituation:
Det meditativa övandet:
 • Den antroposofiska övningsvägen
 • Ingen 'guru' behövs
 • Inga droger, ingen mediumism
 • Studier
 • Några invändningar
 • Det meditativa övandet
 • Olika meditationsämnen
 • Några ord om meditationsteknik
 • Kvällsåterblicken
 • Lön för mödan
 • Förändringar i astralkroppen

Det moraliska övandet:
Tanke, känsla, vilja:
 • Några vardagssituationer
 • 'Rätt' och 'orätt'
 • Rubbningar inom tanke-, känslo-, och viljelivet
 • Tre fysiologiska processer
 • Försök med värmevågor
 • Tre skilda medvetenhetsnivåer
 • Praktiska konsekvenser
 • Själskrafternas 'frigörelse'
 • Ett exempel ur Steiners mysteriedramer
 • Exempel ur 'verkliga livet'
 • Faror med den andliga skolningen
 • Kontakt med översinnliga väsen
 • 'Lotusblommorna'
 • Den 'tolvbladiga' lotusblomman
 • Inre utveckling får ej forceras

Andlig forskning - en möjlighet:
 • Tänkandet som männickans egen skapelse
 • Tänkandet som 'världsprocess'
 • Begreppen som vittnesbörd om en 'översinnlig' värld
 • Steiner som filosof
 • En avgörande fråga
 • Ett äkroppsfritt' tänkande
 • Andra former av kroppsfritt tänkande
 • Den översinnliga upplevelsen
 • Hallucinationer eller inte?
 • Imagination - en 'subjektiv' översinnlig upplevelse
 • Imaginationernas innebörd
 • Imaginativa upplevelser är inte sällsynta
 • Från imagination till 'inspiration'
 • Från inspiration till 'intuition'
 • Antroposofin som 'andlig forskning'
 • Exempel från parapsykologin
 • 'Gammalt' och 'nytt' klarseende

Skilda epoker, skilda övningsvägar:
 • Ett historiskt perspektiv
 • Eterkroppens omvandling
 • Den antika invigningen
 • Riter som hemlighållits
 • 'Gudavärldens undergång'
 • Nutida invigningsmetoder
 • Tankeförmågans roll
 • Den sexbladiga lotusblomman
 • Kundalinikraften
 • Den 'klassiska' yogaskolningen
 • Yogans åtta grenar
 • Moraliskt övande inom yogan
 • Bruket av mantras
 • Yogaskolor i öst och väst
 • 'Når jeg ser din himmel'
 • Antroposofi och yoga

Antroposofin som kulturimpuls - en efterskrift:
 • Praktiska tillämpningar

Studiehandledning:
 • Bidragsbestämmelser
 • Kurslitteratur
 • Handledare
 • Första sammankomsten
 • Gemensamt för följande sammankomster
 • andra sammankomsten
 • Tredje sammankomsten
 • Fjärde sammankomsten
 • Femte sammankomsten
 • Sjätte sammankomsten
 • Sjunde sammankomsten
 • Åttonde sammankomsten
 • Nionde sammankomsten

Litteratur:
 • Rudolf steiners liv och verk
 • Antroposofi (skrivna verk)
 • Antroposofi (stenograferade föredrag av Rudolf Steiner)
 • Naturvetenskapliga frågor
 • Waldorfpedagogik
 • Antroposofiskt orienterad läkepedagogik och medicin
 • Biodynamisk odling och näringslära
 • Småskrifter
 • Tidskrifter
 • Verk som åberopats i boken och som skrivits av icke antroposofiska författare

normal

Baksidan

Intresset för olika antroposofiska aktiviteter - den biodynamiska odlingsformen, waldorfpedagogiken, de antroposofiskt orienterade verksamheterna inom läkepedagogiken, medicin etc - har påtagligt ökat under senare år, både i Sverige och i andra länder.

Många människor har erfarit, att dessa verksamheter har något mycket väsentligt att bidra med i dagens samhälle, och önskar veta mer om den gemensamma, bakomliggande livssynen.

Antroposofin innehåller inga dogmer eller andra för förnuftet oåtkomliga trossatser. Det är inte en religion och inte heller ett uttänkt filosofiskt system.

Antroposofin är en kunskapsväg, som bygger på inre skolning. Namnet kommer från grekiskans antropos (människa) och sofia (visdom).

Frans Carlgren belyser inledningsvis hur antroposofin förhåller sig till den gängse naturvetenskapliga uppfattningen och ger därefter en initierad och ingående skildring av den antroposofiska övningsvägen, som han beskriver som en väg till kunskap om en översinnlig värld.

- Men sådana kunskaper är inget självändamål, betonar författaren. Det enda verkligt bärkraftiga motivet att försöka nå in i de översinnliga världarna, säger han, är strävan att vinna den kraft och den kunskap som behövs för att klara de uppgifter man ställs inför i den jordiska tillvaron.