Hem

ESP Psi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 101, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/esp.html
är en sorts Psi , Praktiserbart , Trobart och Upplevbart

ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.

Alias: effektiv sinnesprojektion, e.s.p., exempel på esp, extrasensorisk perception, extra sensory perception, extrasensory perception, gesp, peceptionspsykologi, utomsensorisk perception, utomsinneliga varseblivningen, utomsinnlig varsebl, utomsinnlig varseblivning och översinnlig perception

normal

ESP = Extra Sensory Perception = utomsinnelig varseblivning

ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.


normal

Definition

ESP står för den variant av psi där fp erhåller information från målobjektet.


normal

Problem

Termen ESP har blivit kritiserad för att den förutsätter förhållanden som vi inte kan veta med säkerhet; att det skulle vara frågan om ett extra sinne. Detta är en anledning till användningen av termen psi. Termen psi gamma har föreslagits som en teorineutral ersättning för ESP.

Ett annat problem är att det är svårt att avgöra om PK är inblandat eller inte. Ännu svårare är det att avgöra om det som inträffat är telepati eller klärvoajans och om det är prekognitivt eller inte. Dessa beteckningar är teoretiska konstruktioner som visat sig vara svåra att tillämpa i en komplex försökssituation. Därför har termen GESP (General ESP = Allmän ESP) introducerats.

normal

Exempel

En natt drömde en kvinna att hon spelade bingo: Utroparen avbröt för en stund och presenterade förstapriset; ett ganska speciellt pris som var en total överraskning för alla. Han sa att det var bakom draperiet. Jag rös av upphetsning. Spelet fortsatte och jag fick de två sista numren. Bingo!, skrek jag ut i triumf. Jag blev överraskad när utroparens anlete förändrades till en verklig begravningsuppsyn. Han drog undan draperiet och där stod en mörkgrå likkista. Jag vaknade med ett ryck. Jag kunde fortfarande se kistan när jag var vaken, och det här var det allra märkligaste: där stod farbror Kusti, precis som om han ägde den. Då förstod jag att han måste ha dött. Kistan som användes för den avlidne var lika dan som bingopriset i drömmen. (sid 42, fall A 178)

I maj hade jag en dröm där Papa (min systers svärfar) kom till mig med ett litet paket i sin hand. Han sa att han hade köpt det som en svarsgåva, eftersom jag hade köpt honom de där byxorna. Jag öppnade paketet och fann ett guldarmband med en pytteliten klocka på. Under tiden kunde jag se Papas söner dela hans tillhörigheter, upprepande till dig, till mig. Jag hade den drömmen en lördagsnatt. På morgonen sa jag till min make att gamle Nieminen var död och jag berättade min dröm. Hon fick snart reda på att Papa hade dött ensam i sin gungstol just den natten. Knappt ett år senare fick hon reda på att hans söner hade delat upp hans tillhörigheter i två högar och sagt till dig, till mig. Hon fortsätter: Den dagen blev min syster förvånad över att finna ett armband med en klocka, inslagen som en present, men utan någon etikett för att säga till vem den var. Systern fick klockan och hon såg att den såg ut som den Papa hade givit henne i drömmen. (sid 45 fall A 238)

En febrig kvinna såg, i vaket tillstånd, framför sig ett barn som hennes familj kände; dess ansikte var täckt av rispor, och det skrek Pappa, lämna mig inte! Vid just den tiden hade barnet ramlat ur familjens bil och skrikit dessa ord. (sid 48 fall OI 1468)

En fru hade åkt till sommarstugan med sina barn. Radion stod på när hon satt i sin gungstol och höll på med syarbete. Hon slumrade till en stund och vaknade av att min puls slog så hårt att det kändes i hjärtat. Klockan var 21:30. Hennes man hittades död i sin vilstol i stadslägenheten. Radion stod på och hans klocka hade stannat vid 21:30. Doktorn fann att hjärtat hade stannat på kvällen. (sid 73 fall K 101)

normal

ESP kan kanske uppstå när individer inte tänker på ett sk normalt plan.

En del individer kanske inte bryr sig om såna saker som en större del tar som uppenbara för att det är för uppenbara och kan därmed genom medveten eller omedveten tankekraft ändra signalsubstanser i hjärnan och öppna upp sina sinnen och få ett annat perspektiv vilket gör att dom uppfattar och lättare kan tolka och känna TEX olika känslor och tecken som sk normalt folk oftast inte gör.

normal

Hur man utvecklar psykiska krafter

Auraseende

Se snett runt huvudet på personen eller på dig själv i spegeln och anteckna vilka färger du ser.
Senare kan du ställa en fråga om olika saker t ex vilken ras personen tillhör och få ett symboliskt svar i form av en färg.

Klärvoajans
Skriv ner på ett papper en fråga om framtiden och använd din healingkraft för att öppna
porten dit för visionerna. Du kan åkalla luften för att blåsa bort det som hindrar dig

Telepati
Tänk personens namn och tona in på hans/hennes frekvens och be om att få veta något
Du bör ställa en fråga och känna efter i magen eller nacken vad som är svaret.

Telepatistöt
Fokusera på namnet på personen använd din tankeenergi och visualisera en telepatisk smocka
Används för att ge någon en läxa.

Telepatiborr
Fokusera på namnet och visualisera en röd borr som borrar igenom skallen på personen
Används för att borra sönder personens självförtroende eller dyl.

Telepatiscanning
Fokusera på omgivningen och sänd ut energi (grön sökande energi) efter en viss sorts tanke
Det är viktigt att du definierar rätt annars kan det bli fel.

Egopiska
Fokusera på namnet på personen och föreställ dig en lila piska som du piskar personens
hjärta med det brukar användas för att förstöra en persons självförtroende.

Telepatisk kontroll
Fokusera på personens namn och sänd övertygande energier med tanken
visst vill du_________

Telepatisk bomb
Fokusera på personens namn och fokusera på en blå bomb som du släpper över huvudet
på personen.

Moraldödaren
Fokusera på personens namn och fokusera på ett rosa suddgummi som suddar ut gränsen
mellan de djuriska instinkterna och moralen så att personen glömmer sin moral ett tag

Sinnesblank
Fokusera på ditt eget namn på det sättet du gillar bäst och visualisera en orange
sköld runt kroppen. Gör det genom att göra liggande 8 tecknen i luften runt alla håll

normal

Utomsensorisk perception är då man omedvetet registrerar något för att vid tillfälle som berör något påminnas genom förnimmelse.

Förnimmelse är då man får en vag känsla, dock obestämdbar.
Man vet vad det är men kan inte placera det i specifikt referensblock, dvs. till referenssystemet.

Upplevelsen av att ha kunskap utan att ha lärt in den medvetet.