Hem

Jordens magnetfält Fält

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 92, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/emf.html
är Fält

Under det senaste decenniet har det förekommit spekulationer om att det kan finnas ett samband mellan resultat i ESP-försök och 'global geomagnetic field (GMF) fluctuations'.

Alias: elektromagnetiskafält, geomagnetism, jordens magnetfält och shaumannvågor

normal

Sambandet mellan LST, GMF och ESP

Under det senaste decenniet har det förekommit spekulationer om att det kan finnas ett samband mellan resultat i ESP-försök och global geomagnetic field (GMF) fluctuations. I vissa undersökningar har man erhållit ett signifikant negativt samband: Dagar när GMF varierat kraftigt har det gått sämre än dagar då variationen varit låg. I andra undersökningar har man dock inte kunnat hitta något sådant samband.

Spottiswoode (1997b) undersökte hur korrelationen mellan ett mått på GMF variation, kallat ap, och resultat på ESP-försök varierade med den tid på stjärndygnet som försöken ägde rum. Resultatet blev en kurva, med LST på x-axeln och korrelationsstorleken på y-axeln, som verkar vara en spegelvändning av den tidigare nämnda kurvan som visade på sambandet mellan LST och prestation på ESP-försök. Runt omkring kl 13 LST går kurvan ner och visar på ett negativt samband mellan ap och ESP-resultat. Vid andra tider verkar sambandet mellan ap och ESP-resultat vara 0, kanske med undantag för runt kl 18 där kurvan möjligen antyder en positiv relation mellan ap och ESP-resultat.

Spottiswoode påpekar att det inte verkar rimligt att det är de jordmagnetiska variationerna i sig som runt kl 13 LST korrelerar med ESP-resultat, eftersom de jordmagnetiska variationerna är mycket små jämfört med styrkan i det totala magnetfältet och de magnetiska variationer som uppstår p.g.a. byggnader, maskiner etc. Snarare tror han att den egentliga orsaken är något annat, något som samvarierar med det jordmagnetiska fältet.

Att korrelationen uppstår under nästan precis samma stjärntid som när effektstorleken i ESP-försök är som störst är mycket slående. Spottiswoode ger ingen förklaring till detta, men jag får intrycket att han menar att det bara är under denna tid, när ESP-försöken verkligen ger resultat, som det-som-varierar-med-det-jordmagnetiska-fältet har utrymme att påverka. Vid andra tidpunkter är det för mycket noise i data.

normal

Statistiska analyser av spontana fall har visat att telepati och klärvoajans oftare uppträder vid dagar med låg geomagnetisk aktivitet, än med högre geomagnetisk aktivitet. (Persinger, M. A. (1986) Intense subjective telepathic experiences occur during days of quiet global geomagnetic activity. RIP 1985, s 32. samt Adams, M. H. (1986) Variability in remote-viewing performance: possible relationship to the geomagnetic field. RIP 1985, s 25-28.) I PSI - Psykiska upptäckter bakom järnridån har jag även läst om en sovjetisk parapsykolog som lagt märke till att åskväder försämrar resultatet.

Det finns inte lika mycket forskningsdata för detta som för de andra variablerna. Här är det frågan om statistisk analys av spontanfall snarare än kontrollerade laboratorieexperiment.


normal

EMF=Electro-magnetic field, detta är den gängse antagna förklaringen på förkortningen EMF...har alltså inget med jordens magnetfält att göra ÄVEN om jorden också har ett elektriskt och magnetisk fält!

normal

Jämförelse med healingens magnetfält

Robert Beck är en kärnfysiker som mätt EEGhealers. Han har då funnit att en healers hjärnvågor, under en healingsession, ligger på mellan 7,8Hz och 8Hz.

Jordens magnetfält varierar mellan just 7,8Hz och 8Hz, vilket kallas Shaumannvågor. Detta magnetfält är en ansenlig källa att hämta läkande energi från.