Hem

Helande Alternativterapi, DMILS, Magi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/healing.html
är en sorts Alternativterapi , Trobart , Praktiserbart , Upplevbart , DMILS och Magi

Helande - healing - innebär att förbättra någons hälsa på andligt sätt, såsom handpåläggning, fjärrhealing mm.

Alias: ascending, energitillförsel, healing, helbrägdagörande, helbrägdagörelse, läkande och själavård

normal

Healing / helbrägdagörelse förekommer inom de flesta kulturer och religioner. Det kan anses vara en form av PK, det vill säga mental påverkan på materia, i detta fall biologiska organismer.

När det händer något i en biologisk organism, kan det ha flera olika orsaker. Det psykosomatiska sambandet gör att psyket inverkar på kroppen, positivt eller negativt. Genom placeboelfekten, det vill säga att man tror att en medicin eller behandling är verksam, även om den i sig faktiskt är verkningslös, kan man bli frisk eller bättre. Spontant tillfrisknande kan också ske genom naturliga läkande processer i kroppen.

Healing tycks kunna äga rum genom att kroppens egna läkande processer stimuleras av påverkan från någon annan person, fysiologiskt eller mentalt - kanske med det egna psyket som förmedlare.

Forskare har studerat fall av healing, men det är ofta omöjligt att säkert avgöra om det är själva healingbehandlingen som har verkat eller om personen skulle ha blivit frisk ändå.

Bernard Grad, professor i psykiatri vid McGill-universitetet i Kanada, har gjort mycket omtalade healingförsök. Bland annat lät han en healer behandla möss som getts sår på ryggen, dock utan att beröra dem, eftersom beröring kan påverka läkningsprocessen. De möss som fick behandling av healern tillfrisknade som grupp genomsnittligt snabbare än både de som fick behandling av en vanlig person (icke-healer) och de som inte fick någon behandling alls.

I ett annat omtalat försök planterade Grad kornfrö i krukor med jord. Alla krukor fick vatten från flaskor med enprocentig saltlösning. Vissa flaskor fick behandling av en healer som höll dem i 30 minuter. De plantor som fick vatten från de behandlade flaskorna växte klart snabbare, blev högre och tyngre än övriga. En experimentell fördel med denna uppläggning är att effekten inte syns i lösningarna utan hos plantorna, som healern aldrig kommer i kontakt med. Dessutom tycks healerns behandling påverka själva saltlösningen på ett sätt som kan mätas.

Om nu, som det synes, healing verkligen är en realitet, så borde påverkan ske på någon grundläggande biologisk och kemisk nivå. Det har också visat sig att man med healing kan öka aktiviteten hos trypsin, ett enzym hos människan. Vidare kan man påverka förmågan hos möss att återhämta sig efter eterbedövning, elektrisk aktivitet i plantors blad, utveckling av koldioxid i en jästkultur och jäsningen i jäst.

I ett försök fann man att svampkulturer växte snabbare med psykokinetisk påverkan. Några forskare har fått positiva resultat, även när healern inte varit i laboratoriet utan en bit därifrån. Här har man en parallell till påståendet att vissa helare kan botaavstånd, då de sänder helande energi. I försök som gjorts med psykokinesi har man kunnat reaktivera enzymer, påverka hemoglobinhalten i blod hos människan och öka vattnets förmåga att suga upp infrarött Ijus.

Dessa resultat har bekräftats vid flera olika laboratorier. Under 80-talet har framför allt William Braud vid dåvarande Mind Science Foundation i Texas gjort ett flertal försök med psykokinetisk påverkan på biologiska organismer (European Journal of Parapsychology vol 8, 1990 1991).

1993 hade man publicerat mer än 150 kontrollerade studier av healing (Daniel Benor i Frontier Perspectives, 1993, nr 2). Mer än hälften av dessa uppvisar signifikanta effekter på enzymer, celler i laboratoriekulturer, bakterier, jäst, växter, djur och människor. Mer än ett dussin av dessa är doktors- eller mastersavhandlingar, några av dem vid framstående amerikanska universitet. Benor nämner att bilden sakta förändras till det bättre. Två studier av healingbehandling med positivt resultat har publicerats i viktiga tidskrifter, en med healing på avstånd på patienter med hjärtbesvär, med mycket signifikanta resultat (Southern Medical Journal, 1988) och en med kontakthealing och healing genom en envägsspegel (British Medical Journal 1988).

Helare påstår att de känner av subtila energier runt om och i kroppen. Forskare talar därför allt oft,are om energimedicin och närmar sig då kinesisk medicin och akupunktur, där energibegreppet är lika centralt som vårt cellbegrepp.

William Tiller vid Stanforduniversitetet i USA berör begreppet subtila energier (Journal of Scientific Exploration, 1993, nr 3). Subtila energier är verkliga energier som inte är direkt observerbara. De kan ändras till en observerbar energi i vår mänskliga tillvaro via framför allt levande organismer. De kan förklara en mängd experimentellt observerade fenomen som är helt of örklarliga om man bara utgår från nuvarande vetenskapligt accepterade paradigm, där det bara är kända krafter som verkar.

1992 bildade man inom National Institute of Health i USA en ny byrå för att studera okonventionella, alternativa metoder inom medicinen. Syftet var bland annat att underlätta en riktig användning av olika alternativa behandlingsmetoder. Bland de tekniker man ville granska finns hypnos, meditation, biofeedback, bön och healing (Journal of Scientific Exploration 1993, nr 2, Frontier Perspectives 1993, nr 2).


normal

Att bli en bra healer kräver övning och åter övning

Healing är en verksamhet som på senare tid har fått en allt större utbredning, inte minst här i Sverige. ...

Tyvärr är det väldigt svårt att i förväg avgöra vilka metoder som är bra och vilka som fungerar sämre. En viktig faktor är naturligtvis hurdan personen som ger healing är. En bra healer ska vara en person som har medkänsla och förståelse för andra människors lidande, han måste också vara känslig för att kunna känna av patientens tillstånd såväl fysiskt som psykiskt.

Ett bra sätt att få veta vad healern går för är om man kunde ha någon form av certifiering av healers. Det har under många år funnits i England, villket säkert har en stor del i att engelska healers har både gott anseende och håller hög kvalitet. I England finns det ju faktiskt healer som arbetar på sjukhusen.

Nu verkar det som om utvecklingen här i Sverige är på väg mot ett certifikeringssystem. Nyligen bildades, i Malmö, en skandinavisk sektion av NFSH (The National Federation of Spiritual Healers) och även på andra håll har arbetet med att få en seriös och respekterad healingkår kommit igång.

Så fortsätter artikelskrivaren (Krister Sundblad) med att beskriva hur det engelska certifikeringssystemet ser ut och det utarbetade regelverk och den kontroll som finns. Om ni har tittat i t ex Energivågen, så har ni sett hur många olika metoder som finns och det är inte lätt att veta varken ut eller in. Healingcertifikatet är inte begränsad till någon enskild metod. Det är upp till den enskilde att välja vilka metoder han vill använda. Det viktiga är att man kan lita på att healern gör ett bra jobb.


normal

I Östeuropa blommar nu det ockulta intresset ut. Några polska tidskrifter har publicerat bilder av framgångsrika helare, med händerna utsträckta mot läsaren.

Tanken är att kraft från helarna skall tas emot av läsarna, när dessa på bestämda tider koncentrerar sig på bilderna, så att de blir botade från sjukdomar som de har. Mängder av tacksamma läsarbrev uppges komma in till redaktionerna. Tidskriften Skandale sägs ha ökat sin upplaga från 100 000 till över en miljon sedan den började publicera helande bilder.


normal

Helbrägdagörelse spelar en viktig roll i amerikansk fundamentalism. Det förekommer t o m direktsända TV-gudstjänster där under nedkallas över sjuka människor. Så här beskrev en journalist en typisk helbrägdagörelsegudstjänst:

Under de följande tre timmarna 'helade', skrek och orerade Ernest Angley i Guds namn. En kö av lidande bildades vid scenens ena sida, och helbrägdagöraren tog hand om dem, vanligen en och en, lade händerna på deras pannor, drev ut 'onda andar' och'lösgjorde'dem från Satan. Många blev sa överväldigade av Angleys renande befallningar att de kollapsade på golvet...

Askådare som sett sådana förrättningar brukar bli imponerade av hur sjuka människor slänger sina kryckor och reser sig ur sina rullstolar. Denna åsyn har gjort många till hängivna anhängare.

I Sverige bedrivs helbrägdagörelse bl a av den f d prästen Ulf Ekman, som grundat organisationen Livets Ord. Ekman hävdar att alla sjukdomar beror på bristande tro och att de undantagslöst kan botas med frälsning och helbrägdagörelse.

En besökare på en av Ekmans gudstjänster berättar hur Ekman botade en 18-årig flicka med hälta.

"Ena benet var kortare än det andra. Hon blev placerad i en stol mitt i cirkeln av folk. Ulf Ekman tog bägge benen i sina händer och fick en ofrälst människa att gå fram till honom för att verkligen förvissa sig om att det var skillnad i längden. Jag satt på två meters håll.

Killen fick intyga det han såg så att alla hörde. Därefter bad de en bön, alla räckte ut en hand mot tjejen och Ulf Ekman. Jag såg det med egna ögon, benet blev faktiskt längre..."

Smärta är mycket påverkbar för suggestion. Helbregdamötets upphetsning och förväntningar leder därför ofta till att smärtor upphör för en längre eller (i regel) kortare tid. Många rullstolsbundna människor kan gå om de befrias från smärta. Denna effekt är emellertid i regel kortvarig. Ofta måste rullstolen eller kryckorna tas i bruk igen redan när det är dags att åka hem från helbrägdamötet.

I en del fall kan promenaden över scenen vara skadlig. En kvinna med cancer i ryggraden som helades av den kända helbrägdagörerskan Kathryn Kuhlman ådrog sig en skada på ryggraden som allvarligt förvärrade hennes tillstand. En annan risk är att personer som blir smärtfria för längre tid efter helbrägdagörelse tror att de blivit friska och därför avstår från behandling som de behöver. Detta kan leda till att t ex en tumör kommer under behandling för sent.

Den svenska flickans ben förlängdes bara cirka en centimeter. En sådan förändring kan man lätt åstadkomma genom att vrida på kroppen något. Den kan mycket lätt ha uppkommit genom suggestion.

Underlöftena vid helbrägdamöten har kritiserats hårt från kristet håll. Så t ex har Agne Nordlander, rektor för EFS pastorsskola i Uppsala, reagerat mot Livets Ords verksamhet i samma stad:

De lovar mer än vad Gud har lovat: total hälsa och välstand här och nu. De blundar för svårigheter och lidande. Deras förkunnelse om helande slår väldigt hårt mot sjuka människor. De klassas ner till ett B-lag.

Citatet är hämtat ur en artikel i Kyrkans Tidning 1985. Där yttrade sig också kyrkoherden Klaus Moritz i samma fråga:

Jag har mött flera som farit illa. Den starka betoningen av 'tror du så blir du bra' har lett till att människor som inte blivit friska blivit ytterligare skuldbelastade.

Oförklarligt frisk

Vid början av 1950-talet sökte den engelske läkaren Louis Rose efter människor som botats genom helbrägdagörelse. Han bad bl a helbrägdagörare om namn och adress på människor de botat. Efter mycket arbete fick han fram 37 fall. Här följer en redogörelse för tre av dessa.

1. En man hade skrivit till helaren Harry Edwards och tackat för att han fått tillbaka synen: I juni 1952, när jag varit på Er lista för helande pa avstand, återfick jag plötsligt synen på mitt högra öga som jag hade varit fullständigt blind på i över 50 år. Det kom som syn på långt håll och förklarades av min optikerspecialist som perfekt, och botandet var mirakulöst.
2. En annan manlig patient fick i juni 1953 utfört en biopsi på struphuvudet, dvs man tog bort ett vävnadsprov för undersökning. Undersökningen visade att han hade cancer, och man rekommenderade honom en större operation. Mannen tog då kontakt med samme Harry Edwards och bad om helbrägdagörelse. I slutet av juli undersöktes han igen på sjukhuset, och denna gång kunde man inte finna någon tumör. Senare undersökningar bekräftade att han inte längre hade någon tumör.
3. Det tredje fallet gäller en man som själv var läkare. En plötslig smärta i bukens nedre del fick honom att uppsöka kolleger, som konstaterade att han hade fått bråck. Jag hade svart för att gå, och måste hålla in bråcket med högra handens fingrar. Kirurgen sa att det inte gick att bota utan operation, och jag bad om tid att tänka över saken. En vän, som är vetenskapsman och på sin fritid helbrägdagörare, behandlade mig genom handpaläggning under andeinflytande. Efter fyra eller fem behandlingar var bråcket helt försvunnet. Jag har inte haft några besvär sedan dess.

1. Det blinda ögat: Louis Rose skrev till den ögonläkare som hade behandlat mannen. Läkaren berättade att det inte alls hade rört sig om något mirakel utan om att linsen hade förflyttats bakåt i glaskroppen. Eftersom blindheten berodde på starr (ogenomskinlig lins) hade synen därmed kommit tillbaka. Att linsen flyttar sig av sig själv på detta sätt är ovanligt, men alls inget okänt fenomen. Oftast utlöses förflyttningen av ett slag eller en kraftig kroppsrörelse.
2. Struphuvudscancern: Det förekommer att cancer går tillbaka av sig själv. Den sannolikaste förklaringen i det här fallet är emellertid att man hade turen att få bort hela tumören när man tog vävnadsprovet. Även detta är en ovanlig händelse, men den förekommer då och da. Struphuvudscancer ger ofta symptom redan då tumören är mycket liten, och vävnadsprov kan därför bli tagna på ett tidigt stadium av sjukdomen.
3. Bråcket: Det förekommer då och då att ljumskbråck går tillbaka av sig självt, utan behandling.

Även vid svåra sjukdomar finns det en liten andel av patienterna som tillfrisknar av sig själva, genom kroppens egna försvarsmekanismer. Ett stort antal människor genomgår olika slags mirakelkurer. Av rent statistiska skäl är det ofrånkomligt att en och annan av dem oväntat blir frisk. Någon annan förklaring till mirakelkurerna behövs inte.

Louis Rose sammanfattade sin undersökning med att konstatera att vadhelst annat jag kan ha upptäckt, hade jag inte kommit ens i närheten av ett enda exempel på det slags 'mirakelkur' som jag letade efter.


normal

Viktig forskning om healing

Ett amerikanskt forskarlag under ledning av fysikern Elmer Green har rapporterat att sex helare, som också varit meditatörer, visat starka elektromagnetiska strömmar när de utövat healing, men även när de mediterat.

Många av de starkaste strömmarna - några var tusen gånger starkare än elektromagnetiska förändringar vid känsloreaktioner - var negativa, det vill säga de var rikare på elektroner än på positroner.

De elektromagnetiska förändringarna mättes dels på helarens hud och dels på omgivande kopparväggar. Den elektricitet som producerades under meditationen träffade väggarna i ett jämnt flöde, medan väggarna under healing visade en ojämn fördelning av el-strömmar. Inga försök gjordes att kontrollera om healingen hade någon verkan.

Den ortopediske kirurgen Robert Becker, som länge forskat om elektromagnetism, säger att det här rör sig om en viktig pionjärforskning och att vi behöver veta mer.


normal

…………………Healingtekniker……………………..

Rena vätska
Ta på dig kläder med din favoritfärg och häll upp vätskan (om du kan) och frambringa ett blått klot i dina händer och sänk ner det i vattnet och kalla på vattnets ande och säg
”vattnets ande ,låt detta vattnet bli renare än jag kan göra det”

Kroppsvärme
Visualisera ett rött eldklot och visualisera hela tiden hur det delar sig tills det finns eldklot runt hela din kropp och be dem sedan värma upp din kropp.

Hela skador
Lägg armen på såret och visualisera en grön klocka som snabbspolar fram läkningsprocessen
Fråga personen om det känns bättre.

normal

Healing.se

Vill du ha dittnamn@healing.se som e-post?

Registrera din e-postadress nu. Det tar bara en minut och är helt gratis.

normal

En av de paranormala förmågorna innebär att man kan överföra helande energi som ett slags kanal. Ett antal experiment har genomförts med healers, som visat att man på en mikrofysiologisk nivå kan påverka t ex. enzymer och groddar gynnsamt. Forskning har också visat att alla har en helande förmåga i högre eller mindre grad, och kan påverka exempelvis en annans smärta positivt enbart genom att koncentrera sig på avsikten att göra det.

Healing, eller helande är långt mer accepterat i vissa delar av världen än i Sverige, exempelvis i England, där man tillhandahåller Healing på sjukhus vid sidan av den traditionella behandlingen, eftersom det har visat sig ha mycket positiva effekter på patienters tillfrisknandeprocess. I USA har man bildat en statlig myndighet som utreder hur healing och bön påverkar kroppen, Office of Alternative Medicine vid The National Institutes of Health (NIH).

Man tror att healing fungerar främst som ett slags energitillskott, som underbygger och stärker individens egen kraft, exempelvis immunförsvar. Man kan upptäcka att man har en helande förmåga om människor påstår sig må mycket bra i ens närhet, eller bättre om de mått dåligt eller haft ont. Att få eller ge healing kan innefatta att man upplever kyla eller värme i kroppen, att ett slags energi överförs, eller andra förnimmelser.

normal

De som sitter fast i ett matriellt paradigm tycker att healing måste vara något märkvärdigt. Inget kunde vara mer fel. De flesta (alla?) healar lite då och då sin omgivning, både medvetet och omedvetet och fullständigt naturligt.

För mig är skillnanden i synenvärlden efter att ha närmat mig dessa saker helt annorlunda. En analogi som är väl värd att nämna är första Matrixfilmen. När man väl nosat på hur det verkligen funkar, tagit pillret (var det det röda eller blå?), så kommer livet aldrig att bli sig likt igen. Därför blir det lika svårt för mig att verkligen beskriva för någon som inte har närmat sig detta hur saker hänger ihop på ett större plan, då den fundamentala skillnaden lägger i våra världsbilder.

Jag tänkte ändå ta mig an utmaningen och nämna några ord om healing, som jag uppfattar det just nu, på ett sätt som kanske tilltalar någon att utforska ämnet vidare.

Healing är i första hand självhealing. Jag upplever även andra healingformer, men i grund och botten är det först och främst viktigast att bekräfta och hjälpa den som tar emot healingen i sin förmåga att hela sig själv och det är det som jag vill berätta om här och nu.

En princip som är viktig, är att vi matchar omgivningens energi, ungefär att vi mevetet eller omedvetet ställer in oss på omgivningens radiokanal. Oftast är detta en väldigt fin förmåga. Att t.ex. köra på i jobbets stress-energi när man besöker en begravning på kvällen upplevs ofta som väldigt taktlöst eller känslokallt. Det är även på så sätt vissa fester blir lyckade bara för att vissa människor är där, eller kassa för att andra är där. Det hela beror på vilka energier vi matchar. På en konsert eller fotbollsmatch kan det bli en fantastisk stämning då människorna där matchar varandra eller någon artist. Se bara hur omgivningen matchade Elvis Presley på 50-talet! Det händer även att folk blir medryckta och oväntat deltar i upplopp då de matchat någon uppviglares engergi.

För en healer är det därför bra att vara i en healing energi som är lätt för omgivningen att matcha och att ha full tillit till att den som tar emot healingen har fullständig förmåga att hela sig själv.

Vi snappar upp dessa energier omedvetet, eller medvetet om vi övar upp dem, eller så kanske aldrig övade oss av med förmågan att läsa energi som barn. Effekten blir i vilket fall att vi speglar oss i tilliten och healingenergin som healern visar på ett energiplan och på sä sätt påminns om att vi kan hela oss själva.

En orsak till att det inte är så lätt att visa med teknisk utrustning är att förändringen är subtil och ofta på en mycket bred nivå.

I modern sjukvård liger som bekant fokus på just fokus. Isoliera just den lilla cell som avviker å pang, skjut bort den och allt är bra. Healingen är inte så ofta, och speciellt inte repiterbart på Jesus högsta ta din säng och gå-nivå.

Däremot är effekten av bekräftandet av självläkandet ofta att personen tar en annan riktning i livet. Och gör små eller stora förändringar i livsstilen, börjar betrakta världen med andra ögon, ja att personen börjar göra sådant som gör att hälsan förbättras i den mer fysiska verkligheten.

--

Ett sätt att heala på som jag använder efter att ha slagit ihop erfarenheter från Energifokus Klärvoyant- och Healerutbildning(ECHU) och Tankefält Terapi(TFT)är att använda mitt inre seende att utforska den ofta abstrakta bilden av det som skall helas. Har den färg, form, smak eller lukt? Kanske har den någon speciell konsistenssom något material t.ex. stål, trä, gummi, is, vatten eller gas? När utforskandet av bilden är klar (för vana seende går det på ett ögonblick, de under övning tar vanligen längre tid på sig). Hela sedan direkt på bilden. Man kan ochså leka lite genom att välja att se hur bilden kommer se ut när hela processen är klar. Du behöver inte veta hur något av detta går till, bara tillåt det ske.

Helande på bilden är enligt mig precis samma sak som healande på en fysisk kropp som kan vara närvarande eller ej. Rummet är ändå bara en del av illusionen. Alla förändringar av bilden du healar är positiva pga din intention. Om den blir värre så är det p.g.a samma princip som det är när man storstädar. När man vräkt ut allt ur lådor och skåp och precis börjat sortera skräp från bra grejor. Då ser det stökigare ut än när man började! Samma princip gäller även för healingar allmänt. Många tror att healing är något puttinuttigt supergulligt som alltid är som en dansrosa molm. FEL! När man går till healern och mår fint och strax därefter man börjar må helkass, då vet man att en ny rejäl utrensning har börjat och att healingen verkligen tog skruv. Lite tillspetsat kanske, men helt i linje med min erfarenhet.

Om man vet vad som är fysiskt skadat är det bra att kolla in riktiga bilder på deras fullt friska motsvarigheter och under healingen visualisera de skadade områdena som optimala eller visalisera är att den som får healng gör något den för tillfället inte kan.

En annan bra idé är att be egna och den helades guider och skyddande väsen att hjälpa till. En av mina favoriter är att be universum skicka den ängel eller det väsen som är absolut bäst lämpad för just den aktuella healingen och be denne hjälpa till.

Jag rekommenderar alla att alltid gardera sig med bönen:
"Må allt som sker under denna healing innebära det högsta bästa för alla inblandade och gagna oss i vår andliga medvetenhet, tillväxt och förståelse.