Hem

Förnimmelse Perception

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 141013, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
är Upplevbart och Perception

Man känner att någon eller något vagt uppfattas av sinnena, man "anar" på känsloplanet

Alias: förnimmelse