Hem

Medialt luktsinne Mental föreställning, Förnimmelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 683764, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna
är en sorts Mental föreställning och Förnimmelse
kan vara en del av Schizofreni och Hallucination

Medialt luktsinne innebär att kunna känna lukten av något som inte finns i närheten, t.ex. doften av rosor i ett snölandskap eller kaffe på en öde ö.

Alias: medialt luktsinne

normal

Medialt luktsinne – ett uttryck jag använder i brist på bättre. Kan jämföras med clairvoyance, klarsyn och audiance, klarhörande.

Det mediala luktsinnet kan ge sig tillkänna i samband med seanser och medial vägledning. Mediet kan uppfatta en doft som kommer s.a.s. inifrån näsan, t.ex. matos utan att matlagning pågår i närheten, eller blomsterdoft utan att det finns blommor i rummet. Doften är förknippad med frågor som klienten har eller dennas livssituation. Matoset kan visa på att klienten arbetar i restaurangbranschen, eller blomsterdoften på att personen ifråga snart skall bli uppvaktad och firad med blommor eller komma att vistas på en plats där det växer mycket blommor.
Doften kan vara svag men tydlig, och för att kunna hänföras till ”medialt luktsinne” bör den ge en meningsfull vägledning till klienten.

Det kan givetvis vara lätt att förväxla detta sinne med en doft som kommer från någonting i närheten – t.ex. grannens matlagning eller parfymer.