Hem

Rum

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 144869, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Ulf

Ett utrymme. Vad vi vet kan ingenting existera utan rum.

Alias: rummet och rymd

normal

Ett grundbegrepp i matematiken, fysiken, filosofin, och psykologin. Man skiljer mellan det matematiska rummet, det fysiska rummet med de materiella kropparna och varseblivningsrummet med dess perspektiviska struktur. Rummet har ibland uppfattats som objektivt, ibland som subjektivt, som ett ting eller som en relation mellan tingen. Relativitetsteorin har medfört en djupgående förändring i tolkningen av rummets natur.

Det matematiska rummet (eller rymden), är mängden av alla punkter, linjer osv. I det vanliga rummet behövs tre koordinater för att bestämma en punkts läge; rummet sägs vara tredimensionellt.