Hem

Tid

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 11517, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Voxxer

Ett system för att ha koll på när händelser inträffar.

Alias: tid och time

normal

Begrepp kring vilken hela vår tillvaro är uppbyggt, men som likväl är nära nog omöjligt att definiera i logiska termer utan att förutsätta att det redan är definierat. På motsvarande sätt som en längd anger avståndet mellan två punkter i rummet, anger tiden ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte. Tidens gång kan observeras och mätas med hjälp av förändringar såsom rörelser eller åldrande. Naturliga och lätt observerbara rörelser beskrivs av kropparna i solsystemet. Åldrande kan avläsas genom radioaktivt sönderfall.

normal

Tiden är inte linjär. Dåtid, nutid och framtid finns på en gång.

normal

Uppfinningen av månsviten ca 4200 f.Kr

Första steget mot civilisationen var uppfinningen av månsviten. Det kallas att Följa Hor = Följa Tiden när man följde månvarven och planerade tiden. Med hjälp av månens cykel kunde man dela den i bitar under året och ge varje bit av rumtid ett namn och symbol. Behovet att följa Tiden och kalkylera vad man skulle göra påskyndades av odlingen och förmodligen också av handeln och resandet. I själva verket planerade man oftast endast säsongen dvs. den fruktbara delen av året.