Hem

Tidsteori Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 721288, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Teori

Alias: tidsteori

normal

TIDSLINIER. Vi börjar med CIRKULÄR TIDSLINIE. Vart på denna tidslinie du än befinner dig så är tiden till att det hela upprepar sig lika lång. Verkar vara en tröstlös tillvaro om man inte någon stans längs tidslininien tappar minnet av någon anledning,tex,typ att man dör. REVOLVERANDE TIDSLINIE. Som den cirkulära tidslinien men med skillnaden att den kan röra sig,här får vi tänka oss att tidslinien som då revolverar gör det på ytterligare en tidslinie som den revolverar på,tex,en linjär tidslinie. Den skulle kunna tänkas revolvera ett eller flera steg i taget framåt eller bakåt,och dess rörelse skulle då,tex,kunna röra sig framåt,totalt sett,längs den linjära tidslinien. (En tidslinie som bara rör sig bakåt eller revolverade huvudsakligen bakåt skulle ställas inför frågan om hur den började,eller åtminstone snart nog i a f ta slut. Dessa bakåtgående cirkulära tidslinierna betraktas av mig,inte som,just tidslinier,då dessa inte kan existera).Detta skiljer den revolverande från den cirkulära. LINIÄRA TIDSLINIER. Först har vi den tidslinjära tidslinien vi är vana med. Om den rör sig från höger till vänster eller från vänster till höger spelar ingen roll så länge det hela rör sig kring tidsteori. Den kommer dock att röra sig från vänster till höger i denna text. Här kan vi tänka oss att den liniära tidslinien har en parallell tidslinie som rör sig på liknande sätt mot höger och så lägger vi in ytterligare en likaledes liniär tidslinie som löper emellan de båda högergående linierna,fast denna tredje linie då löper åt vänster,där kan man,tex se,den cirkulära tidslinien som då löper mellan en högergående och den vänstergående tidslinien. Och man kan även tänka sig hur den revolverande tidslinien rör sig mellan de tre tidslinierna. Och vi skulle även kunna tänka oss hur brutna tidslinier skulle kunna se ut. Ett sådant aprubt slut på en tidslinie skulle kunna tänkas leda till en frusentidslinie som alls inte måste innebära noll kelvin,men den skulle nog snart te sig statisk att besöka,då den förmodligen uppfattades tvådimmesionellt och att inget av de ögonblicksintryck du fick skulle röra på sig. Detta är såvitt jag kan förstå huvudlinierna,(och de tidslinierna däruti...),(huvudet), i ämnet tidsteori.

normal

TIDSTEORI. TIDSLINIER. Vi börjar med CIRKULÄR TIDSLINIE. Vart på denna tidslinie du än befinner dig så är tiden till att det hela upprepar sig lika lång. Verkar vara en tröstlös tillvaro om man inte någon stans längs tidslininien tappar minnet av någon anledning,tex,typ att man dör. REVOLVERANDE TIDSLINIE. Som den cirkulära tidslinien men med skillnaden att den kan röra sig,här får vi tänka oss att tidslinien som då revolverar gör det på ytterligare en tidslinie som den revolverar på,tex,en linjär tidslinie. Den skulle kunna tänkas revolvera ett eller flera steg i taget framåt eller bakåt,och dess rörelse skulle då,tex,kunna röra sig framåt,totalt sett,längs den linjära tidslinien. (En tidslinie som bara rör sig bakåt eller revolverade huvudsakligen bakåt skulle ställas inför frågan om hur den började,eller åtminstone snart nog i a f ta slut. Dessa bakåtgående cirkulära tidslinierna betraktas av mig,inte som,just tidslinier,då dessa inte kan existera).Detta skiljer den revolverande från den cirkulära. LINIÄRA TIDSLINIER. Först har vi den tidslinjära tidslinien vi är vana med. Om den rör sig från höger till vänster eller från vänster till höger spelar ingen roll så länge det hela rör sig kring tidsteori. Den kommer dock att röra sig från vänster till höger i denna text. Här kan vi tänka oss att den liniära tidslinien har en parallell tidslinie som rör sig på liknande sätt mot höger och så lägger vi in ytterligare en likaledes liniär tidslinie som löper emellan de båda högergående linierna,fast denna tredje linie då löper åt vänster,där kan man,tex se,den cirkulära tidslinien som då löper mellan en högergående och den vänstergående tidslinien. Och man kan även tänka sig hur den revolverande tidslinien rör sig mellan de tre tidslinierna. Och vi skulle även kunna tänka oss hur brutna tidslinier skulle kunna se ut. Ett sådant aprubt slut på en tidslinie skulle kunna tänkas leda till en frusentidslinie som alls inte måste innebära noll kelvin,men den skulle nog snart te sig statisk att besöka,då den förmodligen uppfattades tvådimmesionellt och att inget av de ögonblicksintryck du fick skulle röra på sig. Detta är såvitt jag kan förstå huvudlinierna,(och de tidslinierna däruti...),(huvudet), i ämnet tidsteori.