Hem

Cirkel Symbol

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 144148, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Madrynea
är en sorts Symbol

En rund form. Anses vara den perfekta formen då allt är lika från alla håll. Den tar aldrig slut, kan liknas med livet och oändligheten.

Alias: cirkel, cirkeln, cirkelns, cirklarnas, cirklars och ring

normal
Cirkel-bild
En bild på en cirkel.

En symbol som förekommer i många ritualer, sigill och amuletter. Symboliserar evigheten och odödlighet, men även skydd (cirkeln runt Pentagram är inte där för syns skull).

Förutom symbol är det en rörelse som förekommer över allt i de flest skeenden. Cirkeln i direkt mening är perfekt, vilket förutsätter att den inte påverkas av utomstående krafter (många mönster i astronomin är istället ellipser, snarare än cirklar). Inom den statistiska vetenskapen finner man då cirkeln på såväl mikro, som markro-nivå (från atomer till planeter).
Symbolen i sig har haft stor betydelse för historien och religioner (ex Hinduismen). Ifrågasättandet kring cirkeln mening och betydelse varierar. En paranormal förklaring är att den är en av de mest grundläggande värden inom det mystiska (se ovan). Vad man kan säga säkert är att den är opersonlig, och egentligen inte behöver, eller kan, förklaras (paradoxalt med den här texten :-).
Cirkeln är en av krafter som styr universum tilsammans med bl a pendeln(vågrörelsen) och den oändliga linjen(tiden).