Hem

Den magiska cirkeln Cirkel, Symbol

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 807, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/magi/cirkel.html
är Cirkel och Symbol

Cirkeln används för att insluta energi och skydda dig. Att öppna cirkeln är så väl som en yttre handling, en inre handling.

Alias: den magiska cirkeln, energicirkel, magicirkel, magisk cirkel och ritualcirkel

normal

Vad man kan använda cirkeln till

den magiska cirkeln används även vid ritualer..
och när man ska kalla på guden och gudinan..

normal

Att slå en cirkel

Det finns inga gudstjänster och inga präster inom Wicca. Alla är sin egen präst eller prästinna och ingen är förmer än någon annan – ingen har ensamrätt på Guden och Gudinnan. Nu kan det ju finnas högre och lägre rang inom Covens, men det är upp till dem. Inget Coven är ju det andra likt.

När man vill komma närmre Gudomarna slår man en cirkel. Cirkeln är gjord av energi och är till för att skydda och fokusera en när man ska utföra magi, samt att komma närmre Gudomarna.

Man börjar med att rena platsen där cirkeln ska slås, sedan åkallar man de fyra elementen: Luft (öst), Eld (syd), Vatten (väst), Jord (nord).

Ett sätt att åkalla elementen och väderstrecken är att man ställer sig i riktning österut (det är vanligast att börja med Öst), och säger/tänker något i stil med ”Österns andar, Luftens väktare – jag bjuder in er till min cirkel denna vackra dag. Välkomna!” Sedan vänder man sig mot Syd och upprepar proceduren, fast med Söderns andar och Eldens väktare, givetvis. Man fortsätter så ända tills man har nått Norr.

Sedan går man runt sin tänkta cirkels gränser samtidigt som man föreställer sig hur man blir innesluten i en halv glob av ljus. Om det underlättar kan man placera ljus eller liknande i de fyra väderstrecken för att markera gränsen mellan cirkeln och övriga världen. Man kan även göra uppåtstigande rörelser med armarna för att hjälpa fantasin på traven. På så sätt kan det vara lättare att före-ställa sig hur energin stiger upp ifrån marken.

Till slut står man i sin cirkel och kan skrida till verket. Kanske vill man bara meditera - då gör man det, eller så vill man utöva magi eller utföra någon ritual. Eftersom det finns hur många olika alternativ som helst av vad man kan göra, så går jag inte in på detaljer.

När man är färdig med det man skulle göra, tackar man elementen. De flesta föredrar att göra det i omvänd ordning, d.v.s. att man börjar med att tacka Nord, och slutar med Öst. Man kan t.ex. säga ”Nordens andar, Jordens väktare – jag tackar er för er närvaro och hjälp i min cirkel denna vackra dag. På återseende!”. Sedan går man motsols runt cirkeln samtidigt som man låter energin sjunka tillbaka ner i jorden.

Som avslutning, för att grunda energierna även inombords, brukar man äta och dricka. Förfarandet kallas oftast cakes and ale eller cakes and wineengelska, men man kan ta precis det man känner för. Juice är populärt, till exempel. Man ska naturligtvis inte äta sådant man inte tål eller dricka sprit om man är nykterist.

normal

Thrice about the altar go,
Once for virgin, pure as snow,
once for full moons soft sweet breath
Once for dark moon, old as death.
Trice about the altar spin,
That the rite shall well begin.

normal

Den magiska Cirkeln

Syfte: Att få svar på frågor

Månfas: Synlig i Ditt Måntecken

Tid: Natt

Sten: Månsten

Tillbehör:Elementsymbol

· Lägg ut mattan på golvet och ställ respektive ljus på dess rätta väderstreck, men tänd dom inte än.

· Placera ut elementsymbolerna och blanda Stora Arkanan, kupera tre gånger med vänster hand, och lägg ut dom i cirkeln.

· Tänd alla fyra ljusen från Cirkelns utsida, börja i Söder och fortsätt medsols.

· Stig in i Cirkeln med vänsterfoten först, och sätt Dig vänd mot Månen, och betrakta den en stund under tystnad samtidigt som Du håller Månstenen i handen.

· Tänk Dig att Månens ljus fyller Ditt hjärta och skingrar alla skuggor; känn Månens magnetiska dragningskraft på Din inre kärleksenergi, hur den inre kärlekskällan vaknar, och hur dess flöde stilla stiger allt högre, tills det fyller hela Din varelse.

· När Du känner Dig lugn och harmonisk hälsar Du den genom att säga:

Jag hälsar Dig
(fas)Måne,
I all Din prakt
Och all Din skönhet…

· Vänd Dig mot Söder och åkalla Fader Eld genom att säga:

I Månens milda sken
Ser jag Dig
Fader Eld,
Som ger liv
Åt min kärlek…

· Vänd Dig mot Väster och säg:

I Månens milda sken
Ser jag Dig
Moder Vatten,
Som ger näring
Åt mitt hjärta…

· Vänd Dig mot Norr och säg:

I Månens milda sken
Ser jag Dig
Moder jord,
Som ger gestalt
Åt min passion…

· Vänd Dig slutligen mot Öster och säg:

I Månens milda sken
Ser jag Dig
Fader Luft,
Som ger vingar
Åt min medkänsla…

· Sätt Dig i Cirkelns mitt och betrakta Månen igen, koncentrera Dig på frågan Du vill lösa, och säg den högt.

· Töm Dina tankar och blunda, och när ett av elementen svarar Dig, vänder Du Dig mot det och väljer ett Tarotkort från den delen av Cirkeln.

· Nu vet Du vilket element Du ska vända Dig till för att kunna lösa problemet, och Tarotkortet har gett Dig en hint om vad det handlar om i grund och botten.

· Kliv ut ur Cirkeln först, varefter Du släcker ljusen motsols med fingertopparna.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Tarot - Cirkeln

Syfte: Att få svar på frågor

Månfas: Synlig i Ditt måntecken

Tidpunkt: Natt

Sten: Månsten

Tillbehör: Elementsymbolerna, ljus i resp. färg; gult, rött, blått och grönt, Tarotkorten från Stora Arkanan samt en stor rund matta (c:a 2 m i diam.)

1. Lägg ut mattan på golvet och ställ respektive ljus på dess rätta väderstreck, men tänd dom inte än.

2. Placera ut elementsymbolerna och blanda Stora Arkanan, kupera tre gånger med vänster hand, och lägg ut dom längs cirkelns kant.

3. Tänd alla fyra ljusen från Cirkelns utsida, börja i Söder och fortsätt medsols.

4. Stig in i Cirkeln med vänsterfoten först, och sätt Dig vänd mot månen, och betrakta den en stund under tystnad samtidigt som Du håller Månstenen i handen.

5. Tänk Dig att månens ljus fyller Ditt hjärta och skingrar alla skuggor; känn månens magnetiska dragningskraft på Din inre kärleksenergi, hur den inre kärlekskällan vaknar, och hur dess flöde stilla stiger allt högre, tills det fyller hela Din varelse.

6. När Du känner Dig lugn och harmonisk hälsar Du den genom att säga:

Jag hälsar Dig
(fas)måne,
i all Din prakt
och all Din
skönhet...

7. Vänd Dig mot Söder och åkalla Fader Eld genom att säga:

I månens milda sken
ser jag Dig
Fader Eld,
som ger liv
åt min kärlek...

8. Vänd Dig mot Väster och säg:

I månens milda sken
ser jag Dig
Moder Vatten,
som ger näring
åt mitt hjärta...

9. Vänd Dig mot Norr och säg:

I månens milda sken
ser jag Dig
Moder jord,
som ger gestalt
åt min passion...

10. Vänd Dig slutligen mot Öster och säg:

I månens milda sken
ser jag Dig
Fader Luft,
som ger vingar
åt min medkänsla...

11. Sätt Dig i Cirkelns mitt och betrakta månen igen, koncentrera Dig på frågan Du vill lösa, och säg den högt.

12. Töm Dina tankar och blunda, och när ett av elementen svarar Dig, vänder Du Dig mot det och väljer ett Tarotkort från den delen av Cirkeln.

13. Nu vet Du vilket element Du ska vända Dig till för att kunna lösa problemet, och Tarotkortet har gett Dig en hint om vad det handlar om i grund och botten.

14. Kliv ut ur Cirkeln först, varefter Du släcker ljusen motsols med fingertopparna.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Cirkel för par

Syfte: Att få svar på frågor

Tidpunkt: Natt

Tillbehör: En rund matta, c:a 2 m i diameter, elementsymboler, ljus i respektive färt; gult, rött, blått och grönt samt Tarotkorten från Stora Arkanan

1. En person lägger ut mattan på golvet och ställer respektive ljus på dess rätta väderstreck, utan att tända dom.

2. Den andra personen placerar ut elementsymbolerna och blandar Stora Arkanan, kuperar tre gånger med vänster hand, och lägger ut dom i Cirkeln.

3. Tänd alla fyra ljusen från Cirkelns utsida, börja i Söder och fortsätt medsols.

4. Kvinnan ska stiga in i Cirkeln först, är det två kvinnor bestämmer man vem som skall vara den aktiva, dvs den som frågar, och den personen kliver in med vänsterfoten först.

5. Sätt er vända mitt emot varandra, och andas stilla in och ut, varefter ni koncentrerar er på varandras andning.

6. Försök inte ändra Din egen andningsrytm, utan andas i den takt som känns naturlig samtidigt som Du koncentrerar Dig på hur Din partner andas.

7. När Du känner Dig tillräckligt fridfull och lugn och har hela Din uppmärksamhet i rummet, riktad mot partnern, låter Du gradvis Din andning anpassas till hans eller hennes.

8. När ni hittat er gemensamma våglängd bekräftar ni det för varandra utan ord, och hälsar sedan månen tillsammans genom att säga:

Vi hälsar Dig
(fas)måne,
i all Din prakt
och all Din skönhet...

9. Vänd er mot Söder och åkalla Fader Eld genom att säga:

I månens milda sken
ser vi Dig
Fader Eld,
som ger liv
åt vår kärlek...

10. Vänd er mot Väster och säg:

I månens milda sken
ser vi Dig
Moder Vatten,
som ger näring
åt våra hjärtan...

11. Vänd er mot Norr och säg:

I månens milda sken
ser vi Dig
Moder jord,
som ger gestalt
åt vår passion...

12. Vänd er slutligen mot Öster och säg:

I månens milda sken
ser vi Dig
Fader Luft,
som ger vingar
åt vår medkänsla...

13. Sätt er i Cirkelns mitt och betrakta månen igen, koncentrera er på frågan ni vill lösa, och den aktive partnern säger den högt, medan den passive koncentrerar kraft till frågan.

14. Töm tankarna och blunda, och när ett av elementen svarar, vänder sig den aktive mot det och väljer ett Tarotkort från den delen av Cirkeln.

15. Nu vet ni vilket element ni ska vända er till för att kunna lösa problemet, och Tarotkortet har gett en hint om vad det handlar om i grund och botten.

16. Kvinnan kliver ut ur Cirkeln först, varefter hon släcker ljusen motsols med fingertopparna.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Skyddande cirkel

Exempel på att stänga cirkeln.
När du skall slå/stänga din cirkel, så är det en magisk handling. Du behöver kunna visualisera, känna och koncentrera dig på det du gör. Det finns många olika sätt att skapa en magisk cirkel på och alla bör gå tillväga på det sätt de personligen finner bäst.
Ett tillvägagångssätt är en visualiseringsmetod. Väck ditt inre ljus vid solar plexus chakrat. Den kan verka liten och oansenlig först, men mana den till att växa. Känn energin
och ljuset i klotet, och visualisera hur det expanderar. Du kan höra ett lätt sprakande ljud från gnistorna. Då ljuset
fyllt hela ditt väsen, låter du det fortsätta. Du är så fylld av kraft och energi att du känner dig lätt som en fjäder.
Ljuset fyller hela din aura och hela cirkelområdet. Du känner att din inre energi av ljus skapat ett omhuldande tak
kring dig. En skyddande kupol. En magisk cirkel. Håll kvar känslan och låt den bli stadig. Cirkeln är stängd.

Exempel på att öppna cirkeln
Ett tredje alternativ är att sitta i cirkelns mitt och beordra den att åter öppnas. Visualisera hur den skyddande
kupolen luckras upp och försvinner, eller mana ner energierna i jorden. Det kanske känns enklare om du lyfter armarna en bit med handflatorna neråt. Sänk dem mot marken,
samtidigt som du visualiserar hur cirkelns energier pressas ner i jorden och slukas av dess inre.
Då du känner klart att cirkeln är öppnad, så konstaterar du: Cirkeln är öppnad!